Vuxen som håller ett barn i handen och en buss i bakgrunden

Samarbeten

Vi deltar i flera olika samarbeten där vi ser att vi med vår kompetens kan bidra till en mer datadriven kollektivtrafik. Här kan du läsa mer om några av de samarbeten och forum vi deltar i.

Projekt för en mer datadriven kollektivtrafik

ODIN - Open Mobility Data in the Nordics

Projektet drivs av forskningsinstitutet Rise och det samlar ledande och nationellt ansvariga aktörer inom Norden i gemensam satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nya mobilitetstjänster.

Från Samtrafiken deltar vi inom flera av projektets områden, bland annat vad gäller utveckling och förändring av den nordiska Netex-profilen. Gemensamma nordiska biljett- och försäljningslösningar är ett annat område.

ODIN är ett viktigt projekt som ger oss möjlighet att påverka utvecklingen utifrån Sveriges förutsättningar, samtidigt som det innebär ett värdefullt erfarenhetsutbyte med de nordiska grannländerna.

DATA4PT - för utvecklingen mot harmoniserade europeiska datastandarder

Samtrafiken deltar i DATA4PT på uppdrag av Trafikverket. Projektets syfte är att stödja EU:s medlemsstater i sitt arbete med att publicera kollektivtrafikdata med hjälp av de europeiska harmoniserade datastandarderna Transmodel, NeTEx och SIRI. Från Samtrafiken bidrar vi i projektet bland annat genom att dela våra erfarenheter av att dela kollektivtrafikdata i formaten NeTEx och SIRI på trafiklab.se. 

CoRoM - med syfte att främja en hållbar och attraktiv mobilitet i Europa

Detta EU-projekt drivs av ”the European Standardization Organizations (ESOs)" och kompletterar EU-projekten DATA4PT och NAPCORE. En nyckel till enklare biljettköp och tydligare information till resenärerna är att utbytet av data och standarder mellan olika aktörer inom Europa förbättras. Detta är projektets huvudfokus. Samtrafiken deltar i projektet i form av experter på området biljettstandarder.

Fler samarbeten

NOSAD - Network Open Source And Data

Samtrafiken är med Trafiklab en del av nätverket NOSAD (Network Open Source And Data). Kunskapsdelning och samverkan kring användande och samutveckling av öppna data, öppen källkod och öppna standarder kan bidra till vinster för hela samhället. Detta vill nätverket på ett praktiskt sätt bidra till.

MobilityData

Samtrafiken är en del i organisationen MobilityData via vår plattform Trafiklab. Organisationens syfte är att förbättra olika standarder som krävs för framtidens mobilitet. För oss är det viktigt med ett samarbete framförallt vad gäller GTFS-standarden (General Transit Feed Specification), och MobilityData ger möjlighet till bra informationsutbyten och att enklare kunna påverka utvecklingen på detta område.

UBTR - Utvecklingsgruppen för bättre trafik- och resenärsinformation

UBTR är ett samarbete inom järnvägsbranschen som leds av Trafikverket. Samtrafiken deltar i det arbete som nu pågår med att förbättra trafikinformationen i hela landet. Underlaget för arbetet består bland annat av omfattande resenärsundersökningar som gjorts av järnvägsbranschen för att förstå vilken information resenärer behöver, framför allt vid störningar i tågtrafiken.

Kontaktperson

Personal -Stefan Thulin

Stefan Thulin

Affärsutvecklingschef

Mejla mig

072-539 82 85

Trafiklab

Samtrafikens dataportal för öppen kollektivtrafikdata.

Läs mer

Två händer håller i mobiltelefoner

Aktuellt på Samtrafiken

Vi håller dig uppdaterad med vad som händer inom våra olika samarbeten samt inom vår övriga verksamhet.

Se alla våra nyheter

Nyheter-aktuellt-puff