Bli en del av oss

Bli delägare eller samverkanspartner

Som delägare eller samverkanspartner till oss blir du en del av våra fokusområden Data, Standarder och Kombinerat resande. Vi styr utvecklingen utifrån dina behov och mot gemensam nytta för alla samverkande företag.

Inom ramen för Kombinerat resande blir du som delägare eller samverkanspartner en del av Sveriges största biljettsamarbete ”Resplus” – ett unikt samarbete som binder ihop över 4 000 orter i Sverige.

Som ingående trafikföretag i Resplus får alla resenärer som köper en kombinerad resa med flera trafikföretag eller transportslag möjlighet att välja ditt utbud i de nationella försäljningskanalerna. Möjligheten att finna ditt företag i dessa kanaler inskränker sig inte till kombinerade resor utan gäller även enskilda resor med bara ditt företag men då kallas inte biljetten för Resplusbiljett även om samarbetet är detsamma. Enkelt uttryckt blir det enklare för dig att fylla dina stolar.

Samtidigt blir du en del av det samarbete som formar kollektivtrafiken och dess framtid. Inom ramen för våra samverkansområden utvecklar vi en rad tjänster i samverkan med våra ägare och partners.

Vi är även navet för all trafikdata i Sverige. På Transportstyrelsens uppdrag samlar in all tidtabell lagd persontrafik i vår Riksdatabas ”RDB” och visar upp den i vår egen nationella reseplanerare Resrobot

Tack vare att Samtrafiken ägs gemensamt av företagen inom kollektivtrafikbranschen får du också tillgång till ett oöverträffat nätverk av organisationer och personer. Här hittar du dina framtida samarbetspartners eller din nästa rekrytering.


Ägare och partners

Samtrafiken ägs av 34 trafikföretag som alla även ingår i Resplussamarbetet. Det gör även ett 20-tal övriga samverkanspartners i vårt nätverk.

internal link

Resplus

Sveriges största biljettsamarbete

internal link

Avtal, beskrivningar och prislista

Delägare och samverkanpartners

internal link

Kontaktperson

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Håkan

Östlund

Partneransvarig