Bli Partner

Fortsätt som ägare

Bli delägare eller samverkanspartner

Som Samtrafikens delägare eller samverkanspartner blir du en del av Sveriges största biljettsamarbete ”Resplus”.

Resplus är ett unikt samarbete som binder ihop över 3 500 orter i Sverige. Om ditt trafikföretag ingår i Resplus får alla resenärer som köper en kombinerad resa med flera trafikföretag eller transportslag möjlighet att välja ditt utbud  i de nationella försäljningskanalerna. Det gäller även vid enskilda resor med bara ditt företag men då kallas inte biljetten för Resplusbiljett,  även om samarbetet är detsamma. Enkelt uttryckt blir det enklare för dig att fylla dina stolar.

Samtidigt blir du en del av det samarbete som formar kollektivtrafiken och dess framtid. En rad tjänster utvecklas av oss i samråd med våra delägare t.ex. gemensamma biljett- och betalsystem. På Transportstyrelsens uppdrag samlar vi in all tidtabellagd persontrafik i vår Riksdatabas ”RDB” och visar upp den i vår egen nationella reseplanerare Resrobot. Det gör oss till navet för all trafikdata i Sverige.

Tack vare att Samtrafiken ägs gemensamt av företagen inom kollektivtrafikbranschen får du också tillgång till ett oöverträffat nätverk av organisationer och personer. Här hittar du dina framtida samarbetspartners eller din nästa rekrytering.


Resplus - Sveriges största biljettsamarbete

internal link

Avtal delägare och partners

internal link

Kontaktpersoner

Håkan

Östlund

Partneransvarig