Avtal delägare och partners

Börja som partner, fortsätt som ägare

Partner till Samtrafiken blir du genom att teckna Samtrafikens Partneravtal ”SPA-10”. Därigenom blir du en del av det rikstäckande Resplussamarbetet. För att täcka verksamhetens kostnader behåller Samtrafiken en mindre del av biljettintäkterna enligt modellen nedan.

Du som har tecknat SPA-10 kan också välja att bli delägare till Samtrafiken. Det gör du genom att investera i bolagets aktier för motsvarande 60 000 kronor och samtidigt teckna Samtrafikens Konsortialavtal ”KA-05”.

Aktierna återköps till samma belopp vid ett ev. utträde vilket innebär att ett delägarskap är förenat med mycket låga kostnader. I Samtrafiken har alla delägare lika stort inflytande oberoende av storlek då ägarandelen är densamma för alla företag, f.n. ca 2 %.Prislista

PrislistaKontaktpersoner

Viktoria

Wiestål

Partneransvarig

Håkan

Östlund

Partneransvarig