Styrelse

Samtrafikens styrelse består av 10 personer från trafikföretagen samt en oberoende ordförande. Styrelsen fattar beslut om strategi, verkställande samt investeringar och sammanträder normalt fyra gånger per år.

Göran

Hägglund

Ordförande

Henrik

Dagnäs

Vd, Nobina

Helena

Ekroth

Vd, Mälardalstrafik

Sofia

Malander

Vd, Östgötatrafiken

Lena

Herrmann

Direktör Strategi och Affärsutveckling, SJ AB

Jörgen

Karlsson

Vd, Merresor

Mats

Johannesson

Vd, MTR Express

Marie

Nordmark

Områdeschef, Länstrafiken Jämtland

David

Lagneholm

Förvaltningschef, Trafikförvaltningen Stockholm

Lars

Backström

Vd, Västtrafik

Linus

Eriksson

Trafikdirektör, Skånetrafiken