Våra ägare och partners

Tillsammans knyter vi ihop Sveriges resande.

Samtrafiken ägs av nedanstående trafikföretag som alla ingår i Resplussamarbetet. Det gör även våra samverkanspartners.