Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Samtrafikens ambition är att vara branschledande inom tre fokusområden: kollektivtrafikdata, branschstandarder och kombinerat resande. Vi utvecklar samarbeten och erbjuder tjänster inom informations- och biljettlösningar för kollektivtrafikbranschen i syfte att skapa ett gemensamt mervärde för våra ägare, vilket gynnar både trafikaktörer och resenärer.

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter samt merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. I vår kärnverksamhet ingår dels att koordinera hela landets trafikinformation, exempelvis avgångstider och hållplatser, dels att kombinera olika aktörers trafikdata och biljettformat. Detta ger partnerföretag, ägare och andra organisationer möjlighet att sälja både egna och andras resor. På så vis kan resenärernas kombinerade resebehov från start till mål paketeras i ett och samma köp.

Kvalitativa data är fundamentet för goda branschstandarder. Med standarder skapas smidiga lösningar för kombinerat resande. Samtrafiken och partners samarbetar för att landets aktörer ska följa branschpraxis inom biljett- och betalstandarder.

Vi har kombinerat resor i Sverige sedan 1993. Våra kunder är företag och myndigheter som erbjuder tjänster för kollektivtrafik och kombinerat resande i Sverige och Norden. Samtrafikens lösningar driver ägarnas affär framåt och skapar potential till strategiska partnerskap med internationella företag.