Vårt uppdrag

Fortsättning följer

Kollektivtrafiken idag är inte vad den var igår. Eller kommer att vara imorgon. Nya aktörer, tjänster och resekombinationer är nu en naturlig del i en vardag som blir allt mer mobil.

Samtrafiken ägs av 37 trafikföretag som samarbetar för att göra det kollektiva resandet enklare, tillgängligare och mer pålitligt. Men på helt nya sätt. Tillsammans driver vi insikter och lösningar som visar vägen. Här knyter vi samman människor, företag och idéer, och utvecklar tjänster för både trafikföretag och resenärer, genom samverkan som bidrar till en mer effektiv, lönsam och hållbar utveckling – både för vår egen bransch och samhället i stort. Idag och imorgon.