Biljetter

Biljettsamverkan ger ökat resande

Biljettsamverkan innebär att all trafik blir tillgänglig för försäljning i hela Sverige och att det blir enklare att köpa biljetter.

Genom Biljettsamverkan gör vi det enklare för resenärerna att köpa biljetter i hela Sverige. Detta leder till en ökad total biljettförsäljning för samtliga trafikföretag och därmed ökade intäkter för branschen.

De nationella säljkanaler som distribuerar hela biljettutbudet är webbkanaler, resebyråer och ombud, SJs telefonförsäljning och SJs biljettautomater. Resenären söker ut aktuell resa och behöver inte i förväg känna till vilka trafikföretag som står bakom de delsträckor som ingår i resan.

När resan omfattas av flera trafikföretag utfärdas en Resplusbiljett som binder ihop ca 4 000 hållplatser i Sverige. Vid eventuella förseningar finns ett gemensamt ansvar att resenären kommer fram till sin slutdestination.

All markbunden transport ingår i biljettsamverkan, dvs fjärrtåg, regionaltåg, expressbussar, lokaltrafik och färjor.

En referenskommitté bestående av Samtrafikens ägare kommer att bildas under 2016.


Resplus

Sveriges största biljettsamarbete

En biljett för Sveriges alla resor. Så kan man sammanfatta Resplus, ett unikt samarbete mellan Sveriges trafikföretag, som binder ihop med än 4 000 hållplatser.

internal link

Kontaktperson

Laila

Lindholm Berkhahn

Tjänsteansvarig Biljettsamverkan