Branschutveckling

Framtidstrafiken nästa

Gemensam utveckling av branschen

Kollektivtrafiken omdefinieras. Delvis av det mobila användandet, men också av oss som leder utvecklingen för att fler ska får ut mer av att resa ihop. Gemensam utveckling av branschen – innebär att vi som bransch ska äga vår egen utveckling och få med oss stordriftsfördelarna av gemensamma, kostnadseffektiva system och lösningar. Det ger större utväxling på de investeringar vi gör i samverkan genom erfarenhetsutbyte och spridning av resultat. Det gör också Samtrafiken till den naturliga samverkansarenan och katalysatorn för utvecklingen av Sveriges kollektivtrafik.

Inom ramen för branschutvecklingsuppdraget stimulerar, samordnar och kommunicerar vi öppet det utvecklingsarbete som sker. Det  handlar om både små och stora projekt och initiativ som kan drivas antingen av oss eller av någon annan branschaktör eller myndighet där de passar bättre.

Samverkan med akademin och näringslivet

Som ett led i branschutvecklingen samverkar vi med såväl akademin som näringslivet. Vi ingår i nätverket PTIN – Public Transport Innovation Network – tillsammans med transportforskargruppen Samot vid Karlstads universitet, K2 – Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik, Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik och Värmlandstrafik. Syftet med nätverket är att föra branschen och akademin närmare varandra och öka innovationskraften och attraktiviteten i kollektivtrafiken. Vi är också engagerade i näringslivet genom Drive Sweden – ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem baserat på automation, digitalisering och ”tjänstefiering”, och samverkar med samhällets alla aktörer för att förbereda nästa generations mobilitet.

Har du en idé?

Har du en idé till ett projekt eller initiativ som är bättre och mer effektivt att driva tillsammans i branschen, och som har potential att uppfylla kriterierna nedan?

  • Värdet ska öka genom samverkan
  • Idén ska vara långsiktigt värdeökande för resenären
  • Överenskommen finansieringsprincip ska följas
  • Idén ska stödjas av minst tre personer i ledande befattning från minst tre av Samtrafikens ägarföretag

Välkommen i så fall att kontakta Marcus Weiland.


Branschutvecklingsprojekt

Kompetensutvecklingsdag Cykel och kollektivtrafik

Cykel och kollektivtrafik är en fråga som berör i princip alla men är inte alltid enkel att hantera. Här finns både potential och intressanta utvecklingsmöjligheter som bidrar till minskad miljöpåverkan, minskad resursanvändning och som kan förenkla medborgarnas vardag. Samtrafiken har tagit initiativ till ett gemensamt branschutvecklingsprojekt i form av förstudie och ett kompetensutvecklingsprogram.

 

internal link

Kontaktperson

Marcus

Weiland

Strategichef