Cykel och kollektivtrafik

Cykel och kollektivtrafik – så ska det gå till

Idag är mobilitet ett ord på mångas läppar i hela världen. Ökad hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för att växande storstäder ska klara framtidens transporter. Här spelar kollektivtrafik och persontransporter med cykel en roll som knappast kan överskattas.

Våren 2017 genomfördes ett branschutvecklingsprojekt på initiativ av Samtrafiken och Sweden by Bike med syfte att fokusera på hur kollektivtrafik och cykel ska kunna kombineras på ett effektivt sätt som naturliga och samverkande länkar i resekedjan. Arbetet delades in i en förstudie och en inspirationsdag i Kollektivtrafikens hus den 6 april 2017 där mer än 70 personer deltog. Arbetet kan ses som en utvecklingstrappa där projektet ”Cykel och Kollektivtrafik” är ett första steg mot visionen att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla kundvänliga och långsiktigt hållbara lösningar utifrån ett Hela-resan-perspektiv.

I nästa steg vill vi skapa en plattform i samverkan med viktiga intressenter genom workshops med syfte att identifiera och prioritera utvalda samarbets- och forskningsprojekt.

Förstudierapport ”Cykel och kollektivtrafik”


Presentationer från inspirationsdagenVill du veta mer? Kontakta projektledare

Katarina Bergstrand

Projektledare