Övergripande arbetsprocess

För att nå en större effekt satsar Samtrafiken på ett mindre antal viktiga projekt och aktiviteter och ger dem tillräckligt med resurser.
Nya idéer och initiativ ska uppfylla särskilda kriterier för att de ska anses värda att gå vidare med, nämligen:

  • Värdet ska öka genom samverkan
  • Idén ska vara långsiktigt värdeökande för resenären
  • Överenskommen finansieringsprincip ska följas
  • Idén ska stödjas av minst tre personer i ledande befattning från minst tre olika ägarföretag

De idéer och initiativ som uppfyller kriterierna kommer att införlivas i en övergripande arbetsprocess som har fyra steg

  • Insamling av behov, idéer och initiativ
  • Samtal i relevanta branschforum om intressanta idéer
  • Idéer som lever upp till beslutskriterierna presenteras för Samtrafikens styrelse som avgör vilka förstudier och projekt som ska startas och hur de ska styras och finansieras
  • Projekten genomförs och rapporteras till styrelsen.

Kontaktperson