Planering

Samverkan om tidtabeller och bytespunkter

Genom Planeringssamverkan skapar vi fungerande byten för resenärer genom att matcha tidtabeller, bytestider och avstånd mellan hållplatser.Planeringssamverkan mellan trafikföretagen i Resplussamarbetet innebär samverkan om tidtabeller och bytespunkter. Resenärer får smidigare och effektivare resor, där byten inte upplevs som avbrott utan resan känns som en helhet. Ju fler anpassade tidtabeller, ju fler alternativ ges för resenären, som kan välja det bästa alternativet för varje resa.

Genom planeringssamverkan kan tidtabellerna vid bytespunkter matcha varandra bättre, vilket ger  effektivare kollektivtrafiksystem och lägre kostnader.

För att underlätta arbetet finns en referenskommitté för planeringssamverkan som regelbundet träffas och diskuterar aktuella frågeställningar.  Referenskommittén består av representanter från Samtrafikens ägare, och syftet är också att skapa öka insyn och möjlighet att påverka vår verksamhet.

Specifika områden som Referenskommittén för Planeringssamverkan behandlar är:

  • Planeringsförutsättningar, till exempel tidtabellsskiften och annonseringskalender
  • Bytestider och anslutningar, till exempel varierade bytestider pga årstid, rutiner för löpande uppdateringar och byteshållplatser
  • Förbättrad information och informationsforum för ändringar