Program Planeringskonferens 2017

Axplock från agendan

Programmet är preliminärt och uppdateras kontinuerligt.

Vitt papper – ett projekt om framtidens resande, som skall möjliggöra att alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om det idag kallas kollektivtrafik eller inte.
SIS-teknik Kalmar –  linjelagd kollektivtrafik respektive anropsstyrd kollektivtrafik med olika tekniska system. I SIS-teknik projektet försöker vi koppla samman dessa två världar för att ge resenären upplevelsen av ett sammanhängande system.
Gotland förr och nu –  Gotlands kollektivtrafik har gjort en resa de senaste åren, Anita berättar om resan, erfarenheter från verkliga livet.
Trafikverket –  Vi ska gå från att tänka delar till att tänka helhet. Med en bättre gemensam koordinering av nybyggnationer och underhåll minskar vi störningar totalt sett på väg och järnväg.
Mobildata för framtidens resvanor –  att kombinera mobilnätsdata med externa datakällor för att beräkna reseefterfrågan och kunna planera enligt efterfrågan, inte enligt historik.
Samtrafiken –  hur kan du vara med och påverka vad Samtrafiken gör samt  smått och gott om Resplus och trafikdata.

Se hela programmet här.
.