Trafikstörningar

Gemensamt löfte till resenären

Störningssamverkan innebär att samverka både före, under och efter resan vid trafikstörning. Allt för att på bästa sätt ta hand om de drabbade resenärerna.Genom att samarbeta i trafikstört läge och ta hand om resenärerna gemensamt effektiviseras hanteringen. Ett effektivare omhändertagande och samstämmig information om trafikstörningar leder till nöjdare resenärer och kan dessutom reducera behovet av ersättningstrafik.

Det handlar om samverkan både före, under och efter resan vid en uppkommen trafikstörning, där flera trafikföretag är involverade. Det handlar om att få och ge information, om att definiera vem som är ansvarig och vem som gör vad, och även om att ge kunden ett gemensamt löfte (Resevillkor).

Målsättningen med arbetet inom Störningssamverkan är att resenären ska uppfatta att det är enkelt att göra en resa som inkluderar flera trafikföretag och att de får ett bra omhändertagande vid störning.

För att underlätta arbetet finns en referenskommitté för störningssamverkan som regelbundet träffas och diskuterar de frågeställningar som dyker upp under året.  Referenskommittén består av representanter från Samtrafikens ägare, och syftet är också att skapa öka insyn och möjlighet att påverka vår verksamhet.


Dokumentation från Referenskommittémöten