Hero

Samverkansforum 11 maj 2022:

Nu formar vi framtiden

Klimatsmart resande såväl nationellt som internationellt ökar. Dessutom ökar resenärernas krav på moderna och användarvänliga lösningar i kollektivtrafiken.

För att öka utvecklingstakten och samtidigt sänka kostnaderna på sikt, arbetar man brett med standarder för informations-, betal- och biljettflöden i Europa. Även i Sverige behöver kollektivtrafikbranschen utvecklas för att hänga med i den allt snabbare utvecklingen inom detta område.

Den nationella infrastrukturen, som Samtrafiken fått i uppdrag av branschen att tillhandahålla, kommer att designas som ett fundament för såväl klassiska bokningsbara Resplus-biljetter men även för andra typer av biljettsamarbeten. Framöver kommer det att vara möjligt att koppla ihop befintliga aktörer med nya nationella och internationella trafikföretag. Det kommer bli lättare att skala upp och produktutveckla till förmån för resenärerna.

Den 1 juli 2023 träder nästa avtal (SPA-11) i kraft mellan Samtrafiken och våra ägare och partners. Det avtalet kommer reglera att våra tjänster, befintliga som nya, framtidssäkras.

Presentationer från Samtrafiken och seminarier tillsammans med branschkollegor

Vilka nya tjänster erbjuder Samtrafiken? Vilken nytta skapar dem för din organisation och för branschen som helhet? Vad krävs av din organisation framöver? Hur finansieras tjänsterna?

Efter en gemensam inledning skedde fördjupning i mindre grupper med möjlighet att ställa frågor.

Två seminarier med olika perspektiv och fokus

Fokus på affärsutveckling

Fokus på den nytta såväl nya som befintliga tjänster skapar för olika aktörer inom branschen. Vi presenterade även Samtrafikens kostnadsdrivare och övergripande finansieringsprinciper och kopplade dessa till tjänsterna.

Fokus på teknik

I detta seminarium fördjupade vi oss i hur avtalets nya eller förändrade tjänster påverkar befintliga tekniska lösningar, samt hur data behöver tillgängliggöras i enlighet med det nya avtalet.

Dokumentation

Här hittar du det presentationsmaterial som visades i de båda seminarierna.

Samverkan

En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Samtrafiken verkar för att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet och utveckling inom områdena branschstandarder, kollektivtrafikdata och kombinerat resande.

Vill du veta mer om våra olika samverkansformer?

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra

Kontaktperson

Ann Bakke 400px_2022

Ann Bakke

Kommunikations- och HR chef

Mejla mig

070-797 00 46