Namnlös design (9)

Samverkansforum 23 november 2021:

Hur underlättar vi för sällanresor i kollektivtrafiken med nya förutsättningar i branschen?

Detta var det övergripande temat för höstens Samverkansforum. Under en studiosändning fick deltagarna höra Samtrafikens vd Gerhard Wennerström och styrelseordförande Göran Hägglund resonera om de utmaningar branschen står inför just nu. Samtalen varvades med inspel från ett antal ägare om hur de arbetar med att hitta nya lösningar för att möta dessa utmaningar.

I en workshop fick deltagarna fördjupa sig i temat genom att rent konkret diskutera hur vi möter resenärens behov, samt om och hur digitala återförsäljare bäst kan underlätta för ett ökat resande med kollektivtrafiken.

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmklipp som visades under studiosändningen och workshopdelen.

Samtrafiken, Viktoria Wiestål
Trafikförvaltningen Stockholm, Håkan Karlsson
Västtrafik, Maria Novotny och Anna Färnevik
Samtrafiken, Viktoria Wiestål och Marie Ljungberg
Studiosändningen
The Train Brain, Jonas Järnfeldt
Skånetrafiken, Maria Nyman
K2, John Hultén
SJ, Jenny Gejke

Kontaktuppgifter medverkande

Jonas Järnfeldt, vd, The Train Brain

jonas.jarnfeldt@thetrainbrain.com

John Hultén, Föreståndare, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

john.hulten@k2centrum.se

Maria Nyman, Trafikdirektör, Skånetrafiken

maria.nyman@skanetrafiken.se

Marie Ljungberg, Projektledare Kommunikation och HR, Samtrafiken

marie.ljungberg@samtrafiken.se

Maria Novotny, Kundstrateg, Västtrafik

maria.novotny@vasttrafik.se

Anna Färnevik, Kundstrateg, Västtrafik

anna.farnevik@vasttrafik.se

Håkan Karlsson, Projektledare affärsutveckling, Trafikförvaltningen Stockholm

hakan.karlsson@regionstockholm.se

Jenny Gejke, Chef kundupplevelse och kanal, SJ

Jenny.gejke@sj.se

Viktoria Wiestål, Partneransvarig, Samtrafiken
viktoria.wiestal@samtrafiken.se

Sammanfattning och analys

Under en workshop fick deltagarna fördjupa sig i frågan om hur vi kan möta resenärens behov, samt om och hur digitala återförsäljare bäst kan underlätta för ett ökat resande med kollektivtrafiken. Hur gick diskussionerna?

Läs vår sammanfattning här

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra

Nästa Samverkansforum

Vårens Samverkansforum går av stapeln den 11 maj 2022. Varmt välkomna att delta!

Läs mer om programmet

 

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Samverkan

En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Samtrafiken verkar för att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet och utveckling inom områdena branschstandarder, kollektivtrafikdata och kombinerat resande.

Vill du veta mer om våra olika samverkansformer?

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra

Kontaktperson

Ann Bakke 400px_2022

Ann Bakke

Kommunikations- och HR chef

Mejla mig

070-797 00 46