GW + AB 2_1200bred

Samverkansforum 23 november 2021:

Hur underlättar vi för sällanresor i kollektivtrafiken med nya förutsättningar i branschen?

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att kollektivtrafiken blir normen för ett hållbart resande även efter Corona-pandemin. För att vi ska kunna öka attraktiviteten hos kollektivtrafiken igen och sänka kostnaderna i branschen är samverkan och kreativitet nödvändigt.

Regeringen betonar att takten i klimatomställningen måste öka och att omställningen i transportsektorn måste påskyndas för att bidra till detta.

Under detta Samverkansforum kommer vi bland annat att fokusera på hur vi kan underlätta för resenären för de resor som görs sällan - så att bilen kan lämnas hemma. Vilka behov har dessa resenärer och hur kan vi utveckla branschens gemensamma erbjudande i form av Resplus för att tillmötesgå dem?

Talare

Från vår studio i Kollektivtrafikens hus kommer du att kunna lyssna till följande talare.

JonasJarnfeldt
Jonas Järnfeldt, the Train Brain

Genom att använda artificiell intelligens i trafikplaneringen kan trafikutbud och efterfrågan balanseras bättre. Jonas kommer under sin föreläsning berätta om hur en AI-motor baserad på trafikdata, kan vara ett effektivt och ekonomiskt stöd för branschen. 

Göran Hägglund, Samtrafikens styrelseordförande
Göran Hägglund, styrelseordförande

Hur ser styrelsen på det kombinerat resandet med Resplus från år 2023 och framåt? Göran berättar om styrelsens tankar och arbete kring detta.

Workshop

Under en workshop kommer vi i mindre grupper diskutera ett antal frågeställningar kopplade till de behov som resenärer som reser mer sällan och genom flera regioner har. Till grund för diskussionerna kommer vi bland annat använda resultat från en undersökning kring synen på digitala återförsäljare, där representanter från flera av Samtrafikens ägare deltagit. Vi kommer också att titta djupare på ett antal exempel på vad resenärer som reser kombinerat förväntar eller önskar sig.

Preliminärt vill vi ställa oss frågan om dagens produkt (Resplus) för ett kombinerat resande motsvarar det som förväntas av en resenär som vill resa i hela landet? Hur vill dessa resenärer få tillgång till produkten? Vilka möjligheter till utveckling på området kan finnas i och med SJ:s byte av bokningssystem?

Information

Digitalt live-evenemang

Vi kommer sända från en tv-studio i Kollektivtrafikens hus och workshops sker via Microsoft Teams. Länkar till studiosändningen och workshops sänds ut dagen innan till den e-postadress man uppgett vid anmälan.

Tid

Tisdag den 23 november kl. 9.00 – 12.00.

Inbjudan och anmälan

Inbjudna deltagare är representanter från Samtrafikens ägare och partners. Inbjudan kommer via e-post, där också möjlighet att anmäla sig finns. Sista anmälningsdag är 29 oktober.

Samverkan

En stark samverkan är en framgångsfaktor för kollektivtrafikens utveckling i Sverige. Samtrafiken verkar för att på ett kostnadseffektivt sätt samordna kollektivtrafikbranschens behov av enighet och utveckling inom områdena branschstandarder, kollektivtrafikdata och kombinerat resande.

Vill du veta mer om våra olika samverkansformer?

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra

Kontaktperson

Ann Bakke

Ann Bakke

Kommunikations- och HR chef

Mejla mig

070-797 00 46