Samverkanforum

Samverkansforum

En möjlighet för ägare och partners att träffas, diskutera och bygga kunskap om gemensamma utvecklingsområden.

Att diskutera och lära tillsammans med branschkollegor

De frågor som behandlas på Samverkansforum är gemensamma för branschen inom ramen för Samtrafikens uppdrag på områdena branschstandarder, kollektivtrafikdata och kombinerat resande.

Exempel på teman för evenemangen har varit utredningen för ett nationellt biljettsystem eller utformning av det gemensamma partneravtalet. Till mötet bjuds ofta externa föreläsare med koppling till forskning, politiken eller kollektivtrafikbranschen in.

Deltagarna representerar både privata och offentliga trafikföretag, samt de regionala kollektivtrafikmyndigheterna med roller inom IT-strategiska frågor, försäljning, affärsutveckling, biljettsamarbeten, kombinerad mobilitet och/eller pris och produktfrågor.

Samverkansforum arrangeras två gånger per år, vanligen i maj och november. Samtrafiken arrangerar även vid behov kortare Samverkansforum med fokus på information och slutsatser från ordinarie Samverkansforum, samt annat som kan vara aktuellt för branschen vid tidpunkten. 

Kommande Samverkansforum

I vår kalender hittar du datum för när nästa Samverkansforum äger rum.

Läs mer

puff-2

Senaste Samverkansforum

På vårt senaste Samverkansforum var temat processen mot ett nytt partneravtal och innebörden av ett framtida Resplus.

Läs mer

puff-1

Kontaktperson

Ann Bakke

Ann Bakke

Kommunikations- och HR-chef

Mejla mig

070-797 00 46