Samtrafikens styrelse

Samtrafikens styrelse består av 11 personer från trafikföretagen samt en oberoende ordförande. Styrelsen fattar beslut om strategi, verkställande samt investeringar och sammanträder normalt fem gånger per år.

Göran Hägglund

Göran Hägglund

Ordförande

 • Ordförande sedan: maj 2018
 • Erfarenhet: Verksam i svensk politik under ca 25 år bland annat som riksdagsledamot, partiledare och socialminister. Idag styrelseordförande för Systembolaget AB och Feelgood Svenska AB, ledamot i styrelsen för Ellevio m. fl. företag. Arbetar också som rådgivare och moderator.
Anna Höjer

Anna Höjer

Vd för Transdev Sverige AB

 • Ledamot sedan: december 2022.
 • Erfarenhet: Vd för Transdev sedan 2020 och dessförinnan vd och verksamhetsansvarig för den nordiska marknaden inom Bombardier. Över 20 års erfarenhet inom Saab i ett flertal ledande befattningar.
David Lagneholm

David Lagneholm

Förvaltningschef på trafikförvaltningen Region Stockholm

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Flera år inom MTR Nordic Group i roller som säkerhetsdirektör på koncernnivå samt trafikdirektör med ansvar för trafikproduktionen i Stockholms tunnelbana. Innan dess flertalet chefsbefattningar inom SAS (Scandinavian Airlines)
Erik Hellners

Erik Hellners

Chefsjurist hos MTR Nordic AB

 • Ledamot sedan: december 2022
 •  Erfarenhet: Chefsjurist hos MTR Nordic sedan 2015. I övrigt mångårig erfarenhet som jurist, på såväl advokatbyrå som på bolag som till exempel SAS Group.
Helena Ekroth

Helena Ekroth

Vd för Mälardalstrafik Mälab AB

 • Ledamot sedan: december 2020
 • Erfarenhet: Biträdande verksamhetschef på Region Sörmland, myndighetschef på Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vd för Länstrafiken i Sörmland och styrelseledamot i Trafik i Mälardalen (TiM). Dessutom flertalet olika uppdrag och roller inom Eskilstuna kommun. Idag styrelseledamot i AB Transitio.
Joakim Berg

Joakim Berg

Vd på Norrtåg AB

 • Ledamot sedan: december 2023 
 • Erfarenhet: Anställd hos Norrtåg AB sedan 2015 och är sedan 2023 vd. Under sina år hos Norrtåg har arbetsuppgifterna varit kommunikationschef och projektledare för Botniska korridoren. Arbete med Botniska korridoren innebar arbete både i norden och inom EU.
Karin_S

Karin Svingby

Förvaltningschef och trafikdirektör Trafik och Samhälle vid Region Uppsala

 • Ledamot sedan: december 2023
 • Erfarenhet: Nuvarande tjänst sedan 2021. Har haft flera olika roller inom Region Stockholms trafikförvaltning, senast som avdelningschef för Investeringar och Projekt där hon ansvarade för trafikförvaltningens investeringsprojekt. Innan Region Stockholm var Karin 18 år på Ericsson i olika chefsroller.
Kristin_jan15 (3)

Kristin Kjøge Jansson

Direktör digitala kundtjänster inom Vy Norge

 • Ledamot sedan: december 2021
 • Erfarenhet: Ansvarig för digitala kundtjänster hos Vygruppen, buss och tåg, i både Sverige och Norge. Även styrelseledamot i Vy Tåg AB. Kristin deltog i etableringen av Entur, när det separerades från NSB (numera Vy).
Lars Backström

Lars Backström

Vd för Västtrafik AB

 • Ledamot sedan: maj 2015
 • Erfarenhet: Vd för Västtrafik AB sedan 2009. Dessförinnan flertalet vd-befattningar, bland annat för Taxi Göteborg.
Martin_p

Martin Pagrotsky

Vd för Nobina Sverige

 • Ledamot sedan: december 2023
 • Erfarenhet: Vd för Nobina Sverige sedan 2022. Haft flera olika roller under sina år inom Nobina; chefsjurist, HR-direktör och direktör för affärsfunktioner. Är styrelseledamot i Transportföretagen och Sveriges Bussföretag sedan 2022. Arbetade som advokat innan sin anställning hos Nobina.
maria_nyman

Maria Nyman

Trafikdirektör för Skånetrafiken

 • Ledamot sedan: december 2021
 • Erfarenhet: Tidigare affärsområdeschef inom Skånetrafiken, och sedan 2021 trafikdirektör. Har tidigare arbetat inom flygindustrin, där hon haft flera ledande befattningar på BRA (Braathens Regional Airlines) och Malmö Aviation.
Monica Lingegård 2

Monica Lingegård

Koncernchef och vd för SJ AB

 • Ledamot sedan: december 2022 
 • Erfarenhet: Koncernchef och vd för SJ sedan 2020. Dessförinnan verksam som vd på bland annat Samhall och G4S. Ledamot i Tågföretagens styrelse samt Humana. Genom åren haft en rad olika styrelseuppdrag bland annat som ordförande i Swedish Space Coorporation, ledamot i Nobina, Sida, Almega och Svenskt Näringsliv.