Våra tjänster

Samtrafiken utvecklar och förvaltar tjänster som syftar till att möjliggöra en enhetlig och nationell trafikinformation där alla trafikföretag och trafikslag ingår. Tack vare våra tjänster möjliggörs nationella biljettsamarbeten, informationstjänster och försäljning av biljetter för kombinerade resor med flera operatörer.

Tjänster-topp