Våra tjänster

Samtrafiken utvecklar och förvaltar tjänster som syftar till att möjliggöra en enhetlig och nationell trafikinformation där alla trafikföretag och trafikslag ingår. Tack vare våra tjänster möjliggörs nationella biljettsamarbeten, informationstjänster och försäljning av biljetter för kombinerade resor med flera operatörer.

Tjänster-topp

Resplus

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik med över 5 000 hållplatser. Detta är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som jobbar tillsammans för att göra resan så smidig och enkel som möjligt för resenären.

Läs mer