Biljett- och betalstandard

Samtrafikens Biljett- och betalstandard

Det nationella biljett- och betalprojektet BoB har avslutats som projekt och leveranserna förvaltas nu av Samtrafiken.  

Samtrafiken förvaltar

  • Specifikationer av standarder och dokumentation
  • Beskrivningar av API-gränssnitten och arkitekturen
  • Metadata, såsom nyckelhantering och unika ID till aktörer
  • En supportfunktion till aktörer som planerar eller genomför implementationer i sina systemmiljöer

Den viktigaste leveransen är ett marknadsforum och ett tekniskt forum där branschen har skapat en unik samverkan. Dessa forum lever kvar inom förvaltningen och träffas fyra gånger per år.

Det nationella Biljett- och betalprojektet, BoB, har skapat standarder och gränssnitt som är förutsättningar för att göra det enklare för resenärerna att köpa biljetter. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och möjliggör säker validering av biljetter. Ett 30-tal branschaktörer har samverkat och definierat sju prioriterade målbilder som nu ligger till grund för vår nationella biljettsamverkan:

1.  En nationell reseplanerare med köpfunktion.

2.  Gemensam metod/standard för digital (maskinell) läsning och kontroll av biljetter.

3. Möjlighet att sälja andra operatörers biljetter i egna reseplanerare.

4. Kravspecifikation på kortterminaler så att det går att betala med kort i anknytning till resan.

5. Gemensam standard för säker identifiering av rättigheten att resa.

6. Gemensam standard avseende gränssnitt mellan biljett- och betalsystem för att uppnå konkurrens och ett minimerat leverantörsberoende.

7. En nationell arkitektur avseende biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan med andra tjänsteleverantörer.


Biljett- och Betalprojektet har under 3 år varit en fantastisk arena där vi alla i branschen samverkat kring våra gemensamma utmaningar kring biljetter med målet att göra det enklare för både resenär och trafikföretag.

Kimiko Sörensen

Samverkansstrateg


BoB-nyheter

Öppet biljettsystem

Samtrafiken bjuder in till utvecklingen av ett biljettsystem baserat på öppen källkod och BoB-standarden. Systemet blir ett exempel på hur man stödjer BoB, en så kallad referensimplementation, tillgänglig för alla intresserade.Kontaktpersoner

Johan

Hammar

Produktägare Standarder

Petter

Jarméus

Behovsanalytiker