Biljett- och betalstandard

Samtrafikens Biljett- och betalstandard

Det nationella biljett- och betalstandarden (BoB) har gemensamt tagits fram av ett 30-tal branschaktörer. Första versionen publicerades 2017 och standarden har sedan dess förvaltats av Samtrafiken.  

Samtrafiken förvaltar

  • Specifikationer av standarden och dokumentationen
  • Beskrivningar av API-gränssnitten och arkitekturen
  • Metadata, såsom nyckelhantering och unika ID till aktörer
  • En supportfunktion till aktörer som planerar eller genomför implementationer i sina systemmiljöer

En av de viktigaste delarna i förvaltningen är ett tekniskt forum där branschen har skapat en unik samverkan för att vidareutveckla standarden. Vidare så har standarden ett s.k. Change Advisory Board (CAB) där man beslutar om förändringar och vidareutvecklingar av BoB-standarden. Ett Change Advisory Board är en slags styrelse som bestämmer över ändringar i standarden.

BoB-standarden består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar och i förlängningen kunna förenkla för resenären att köpa sin resa. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och möjliggör säker validering av biljetter.

Standarden har som syfte att erbjuda möjligheter för:

  • Gemensam metod/standard för digital (maskinell) läsning och kontroll av biljetter
  • Möjlighet att kunna sälja andra operatörers biljetter i egna försäljningsled
  • Gemensam standard för säker identifiering av rättigheten att resa
  • Gemensam standard avseende gränssnitt mellan biljett- och betalsystem för att uppnå konkurrens och ett minimerat leverantörsberoende
  • En nationell arkitektur avseende biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan med andra tjänsteleverantörer och en nationell samordning


Kontaktpersoner

Johan

Hammar

Gruppchef Förvaltningsledning