På gång

Projektet i slutfasen

Slutleveranserna av de standards som tagits fram i projektet har nu påbörjats. Ett tiotal aktörer har börjat implementeringen och ett femtontal diskuterar implementationsplaner.  För att säkerställa kvaliteten utser nu varje aktör som implementerar en person i den egna organisationen som ska vara huvudansvarig för det som är BoB-relaterat.

Samtidigt förbereder sig Samtrafiken för att förvalta leveranserna från projektet. Ett förslag till finansieringsmodell för förvaltningen är skickad till Samtrafikens ägare på remiss.

Extern granskning av arkitektur och specifikationer

En extern resurs har granskat BoB-arkitekturen och specifikationerna utifrån ett tekniskt perspektiv. Målet var att få en genomlysning och en second opinion på vad projektet levererar. Uppdraget genomfördes av Patrik Fältström som är en tung profil inom IT.  Han är bland annat ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har varit rådgivare till IT-ministern 2003-2014. Patriks övergripande bedömning är  positiv – projektet har enligt honom en sund arkitektur och det är ett bra tänk genom alla flöden. Vi har också fått återkoppling på vad vi behöver förtydliga och komplettera med.


Här kan du läsa mer om projektet och fördjupa dig tekniskt.