Målbilder

Branschgemensamma målbilder Status
1. För att förenkla för sällanresenären att hitta och köpa sin resa tar vi fram en nationell reseplanerare med köpfunktion Levererad
2. För att snabba upp och förenkla visering skall vi ha en gemensam metod/standard för digital (maskinell) läsning och kontroll av biljetter Levererad
3. För att våra kunder inte ska behöva hålla reda på flera reseplanerare ska vi ha möjlighet att sälja varandras biljetter i våra egna reseplanerare där vi så önskar I huvudsak levererad
4. För att förenkla för kunderna att resa med oss skall vi ha en harmonisering avseende symboler och meddelanden Struken
5. För att förenkla för sällanresenärer och attrahera nya kunder ska man kunna betala med kort i anknytning till resan Levererad
6. För att möjliggöra ett enklare resande för kunden genom en bättre samverkan mellan aktörer skall vi ha en gemensam standard för säker identifiering av kunden 2016-12
7. För att säkerställa konkurrens och innovation samt ett minimerat leverantörsberoende avseende tekniska lösningar skall vi ha en standard avseende viktiga gränssnitt mot biljett- och betalsystem 2016-12
8. För att säkerställa ett enkelt lokalt regionalt och nationellt resande för kunderna och ett minimerat leverantörsberoende för branschens aktörer skall vi ha en nationell arkitektur avseende biljett- och betalsystem som möjliggör samverkan med andra tjänsteleverantörer 2016-12