Person visar upp mobiltelefon med karta

Förvaltning av standarder

Samtrafiken förvaltar den nationella Biljett- och betalstandarden (BoB) som tagits fram gemensamt av ett 30-tal branschaktörer. Vi bevakar också flera andra branschstandarder som påverkar BoB och kollektivtrafikbranschen.

Biljett- och betalstandard (BoB)

Biljett och betalstandarden (BoB) finansieras av Samtrafikens ägare samt underhålls och utvecklas gemensamt på uppdrag av Samtrafikens styrelse. Utveckling har gjorts och sker fortsatt med gemensamma insatser i ett forum kallat BoB-Tech. Deltagandet är öppet för alla som vill bidra. Förändringar i standarden beslutas i Change Advisory Board (CAB) bestående av representanter från Samtrafikens ägare.

Hos företag som använder BoB påverkas verksamheten genom att de kan:

 • validera sina egna biljetter - även app-biljetter
 • validera biljetter sålda via tredje part
 • sälja andras biljetter och kombinera dessa med det egna utbudet

Från ett mer tekniskt perspektiv innebär det att företagen kan:

 • modularisera ett traditionellt biljettsystem
 • ha flera leverantörer för olika moduler
 • låta olika aktörer utföra specifika uppgifter som till exempel försäljning och validering

BoB - det här gör Samtrafiken

 • Administrerar och uppdaterar specifikationer och dokumentation för BoB.
 • Tillhandahåller ett system för nyckelhantering och metadata som används för att verifiera kopieringsskydd och utställd biljett inom BoB.
 • Hanterar en öppen dialog om BoB för att det ska finnas en gemensam samsyn och ett nationellt perspektiv.
 • Erbjuder användarstöd till de som ska eller håller på att implementera ett system baserat på BoB. Det finns bland annat ett teststystem och ett verifieringsverktyg där man kan testa hur väl det egna systemet följer standarden. Man kan läsa mer om samt ladda ner verktyget här.
 • Stöttar de som redan har implementationer eller de som har frågor inför en upphandling.

Vi bevakar också kollektivtrafikens andra branschstandarder

Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar som i förlängningen kan förenkla för resenären att köpa sin resa. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter.

Här är några andra exempel på branschstandarder som påverkar BoB och kollektivtrafikbranschen, och som Samtrafiken bevakar:

 • NeTEx - en standard som hanterar bland annat trafikdata och biljetter. Den är i många delar reglerad att användas inom EU.
 • SIRI - standard för realtidsinformation som störningar och fordonspositioner.
 • Noptis - svensk branschstandard för överföring av trafikdata.
 • TAF/TAP TSI - en standard framtagen av Europeiska tågbranschen. Den är också en CEN/ISO standard och reglerad att användas inom EU.

Kontaktperson

Johan Hammar

Johan Hammar

Produktansvarig

Mejla mig

072-719 93 30

Samverkan

Arbetet och utvecklingen av kollektivtrafikens olika branschstandarder kräver samverkan och samarbeten mellan många olika aktörer. Här har Samtrafiken en viktig och drivande roll.

Läs mer

 

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra