Person visar upp mobiltelefon med karta

Förvaltning av standarder

Samtrafiken förvaltar den nationella Biljett- och betalstandarden (BoB) som tagits fram gemensamt av ett 30-tal branschaktörer. Vi bevakar också flera andra branschstandarder som påverkar BoB och kollektivtrafikbranschen.

Biljett- och betalstandard (BoB)

Biljett och betalstandarden (BoB) finansieras av Samtrafikens ägare samt underhålls och utvecklas gemensamt på uppdrag av Samtrafikens styrelse. Utveckling har gjorts och sker fortsatt med gemensamma insatser i ett forum kallat BoB-Tech. Deltagandet är öppet för alla som vill bidra. Förändringar i standarden beslutas i Change Advisory Board (CAB) bestående av representanter från Samtrafikens ägare.

Hos företag som använder BoB påverkas verksamheten genom att de kan:

 • validera sina egna biljetter - även app-biljetter
 • validera biljetter sålda via tredje part
 • sälja andras biljetter och kombinera dessa med det egna utbudet

Från ett mer tekniskt perspektiv innebär det att företagen kan:

 • modularisera ett traditionellt biljettsystem
 • ha flera leverantörer för olika moduler
 • låta olika aktörer utföra specifika uppgifter som till exempel försäljning och validering

BoB - det här gör Samtrafiken

 • Administrerar och uppdaterar specifikationer och dokumentation för BoB
 • Tillhandahåller ett system för nyckelhantering och metadata som används för att verifiera kopieringsskydd och utställd biljett inom BoB
 • Hanterar en öppen dialog om BoB för att det ska finnas en gemensam samsyn och ett nationellt perspektiv
 • Vi erbjuder användarstöd till de som ska eller håller på att implementera ett system baserat på BoB
 • Vi stöttar också de som redan har implementationer eller de som har frågor inför en upphandling

Vi bevakar också kollektivtrafikens andra branschstandarder

Biljett- och betalstandarden (BoB) består av definitioner och gränssnitt som ska göra det enklare att bygga flexibla biljettlösningar som i förlängningen kan förenkla för resenären att köpa sin resa. För trafikföretagen skapar det flexibilitet i systemleverantörsledet och det möjliggör säker validering av biljetter.

Här är några andra exempel på branschstandarder som påverkar BoB och kollektivtrafikbranschen, och som Samtrafiken bevakar:

 • NeTEx - en standard som hanterar bland annat trafikdata och biljetter. Den är i många delar reglerad att användas inom EU.
 • SIRI - standard för realtidsinformation som störningar och fordonspositioner.
 • Noptis - svensk branschstandard för överföring av trafikdata.
 • TAF/TAP TSI - en standard framtagen av Europeiska tågbranschen. Den är också en CEN/ISO standard och reglerad att användas inom EU.

Kontaktperson

Johan Hammar

Johan Hammar

Produktansvarig

Mejla mig

072-719 93 30

Begreppslista 

Upplever du att det finns många uttryck, förkortningar och komplicerade begrepp i kollektivtrafikens värld? Du är inte ensam! Därför har vi tagit fram en lista över vanliga facktermer inom kollektivtrafiken.

Läs mer

Begreppslista_fyrkant

Samverkan

Arbetet och utvecklingen av kollektivtrafikens olika branschstandarder kräver samverkan och samarbeten mellan många olika aktörer. Här har Samtrafiken en viktig och drivande roll.

Läs mer

Spårvagnsspår-som-korsar-varandra