Gemensamt system för Trafikantinformation

GTI – Gemensamt system för Trafikantinformation

Samtrafiken samlar in och sammanställer trafikdata från Sveriges trafikföretag på uppdrag av Transportstyrelsen. Datan samlas i Riksdatabasen, som är grunden för flera av Samtrafikens tjänster. Där samlas hela Sveriges trafikinformation och varje dag svarar databasen på omkring 400 000 frågor från trafikföretagens bokningssystem och reseplanerare

Trafikdata levereras till och från Samtrafiken på ett överenskommet format, Transportformatet.

 


Läs mer om GTI och hur vi samverkar kring trafikinformation

internal link

Kontaktperson

Håkan

Östlund

Partneransvarig