Checklista & blanketter

Här kan du ladda ner en generell checklista med instruktioner som visar hur du gör för att lämna information om ditt trafikutbud samt blanketter för leverans av data.

Vid överföring av mindre datamängder, när till exempel trafikdatabas saknas, kan du använda Excel eller liknande program där data kan bearbetas. Samtrafiken tillhandahåller en uppställning av hur informationen ska lämnas i en Excel-blankett för sådan leverans. Du finner den nedan samt ett exempel på hur den kan se ut.

Frågor?

Maila gti@samtrafiken.se eller kontakta Håkan Östlund.Kontaktperson

Håkan

Östlund

Partneransvarig