GTI

GTI - Gemensamt system för trafikantinformation

Vi samlar in data om tidtabeller, hållplatser och stationer för hela Sveriges kollektivtrafik, och besitter därmed en unik kompetens vad gäller hela Sveriges kombinerade kollektivtrafikinformation.

Data samlas i riksdatabasen

Alla som bedriver kollektivtrafik i Sverige måste enligt föreskrifter från Transportstyrelsen lämna information om sitt trafikutbud till Samtrafiken. Samtrafiken samlar in och sammanställer datat i Riksdatabasen, som i sin tur är grunden för flera av Samtrafikens tjänster. Trafikdata levereras till och från Samtrafiken på ett överenskommet format.

Klocka med mörk bakgrund

Leverans av data till GTI

Om du har för avsikt att bedriva kollektivtrafik måste du enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:2 och 2012:72 lämna anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt information om ditt trafikutbud till Samtrafiken i Sverige AB.

Informationen ska lämnas senast 21 dagar innan trafiken påbörjas, ändras eller upphör. Enligt Transportstyrelsens föreskrift berör anmälningsskyldigheten buss, taxi, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg.

Blanketter och avtal hittar du längre ned på sidan.

Vid förändring på grund av omständigheter som du inte kunnat förutse ska information om det ändrade trafikutbudet lämnas snarast.

Du ska bland annat lämna information om tidtabeller för de linjer du ska bedriva trafik på, vilken typ av färdmedel som trafikerar linjen, annonserade linjenummer och namn. Vidare ska du lämna information om vilka hållplatser, stationer eller liknande du ämnar angöra, och vilka minsta tider som gäller för byten mellan dina linjer.

Information om trafikutbud överförs elektroniskt i ett överenskommet format (NOPTIS, NeTEx eller Transportformatet).

Trafikdata kan exporteras från Pubtrans, Rebus och vissa varianter av Hastus till Samtrafiken.
Vänd dig till Samtrafiken för diskussion om hur trafikdata på bästa sätt ska överföras från ditt planeringssystem till GTI.

Vill du leverera data till GTI, eller har frågor, kontakta indata@samtrafiken.se. Vill du ha en specialleverans av data? Kontakta Håkan Östlund enligt uppgifterna längre ned på sidan.

Avtal om gemensam trafikantinformation – GTI

Avtalet tecknas av alla trafikföretag som bedriver kollektivtrafik i Sverige men ej är partner enligt Samtrafikens partneravtal SPA-10.

Avtalet omfattar trafikföretagets leverans av information om trafikutbud till GTI, affärsmodell och principer för ersättning för GTI samt export av data till resenär och aggregatorer.

Att lämna information om trafikutbud

Här ovan kan du ladda ner en generell checklista med instruktioner som visar hur du gör för att lämna information om ditt trafikutbud samt blanketter för leverans av data.

Vid överföring av mindre datamängder, när till exempel trafikdatabas saknas, tillhandahåller Samtrafiken en webbportal för leverans av trafikinformation.

Om du har frågor går det bra att mejla till indata@samtrafiken.se eller kontakta Håkan Östlund enligt uppgifterna längre ned på sidan.

Leverans av realtidsinformation

Realtidsinformation är inget som täcks av Transportstyrelsens föreskrifter. Som partner till Samtrafiken har man ändå möjlighet att nå ut med sin realtidsinformation i nationella kanaler genom att skicka den informationen till Samtrafiken.

Samtrafiken kan ta emot realtidsdata i formaten NOPTIS ROI och SIRI. Hör av er till oss om ni är intresserade av att börja leverera realtidsinformation.

Svart kabel

Datakvalitetsforum

Bra grunddata är en viktig tillgång i kollektivtrafikens digitaliseringsresa – samt en förutsättning för att kunna skapa tjänster som leder till ökad kundnöjdhet och förtroende för kollektivtrafiken. Samtrafiken arrangerar löpande digitala och fysiska träffar alla i branschen som på något sätt arbetar med trafikdata. Håll utkik i vår webbkalender för kommande tillfällen!

Här hittar du mer information

Distansmöte på skärm

Samtrafiken på 20 minuter

Vill du snabbt, pedagogiskt och på ett lättsamt sätt få en bra överblick över vår roll och nytta i kollektivtrafikbranschen? Då är vår digitala snabbkurs något för dig!

Här hittar du kursen

Puff hemsidan

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39