Glad person väntar på bussen

Ledsagnings­portalen

För resenärer med funktionsnedsättningar kan det vara utmanande att resa kollektivt. Många kan behöva lite extra hjälp på stationer, terminaler och ombord på fordonen. För att underlätta för branschen att hjälpa resenärer som behöver ledsagning har Samtrafiken utvecklat en ledsagningsportal.

Ett beställningssystem för trafikoperatörer

Ledsagningsportalen är ett beställningssystem där trafikoperatörer kan beställa ledsagning till en viss tid och plats. Systemet är kopplat till Sveriges största resebokningssystem, vilket innebär att beställningsprocessen blir snabbare, enklare och kvalitetssäkrad. Det finns också möjlighet att beställa ledsagning till lokala och regionala resor utan förbokning. Detta ökar rörligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Trafikverket har upphandlat utförande av ledsagning på 125 stationer runtom i Sverige. Detta ger en stabil grund för ett stort och brett nätverk av ledsagare som tryggar resan både för resenärer som reser långt och lokalt. I upphandlingen ingår även en övervakningsfunktion som hjälper resenären om något oförutsett inträffar under resan. Det går också att avropa egenupphandlad personal som utför ledsagning lokalt och koppla ihop med resor över regiongränserna med ledsagning beställd.

Trafikoperatörer som använder Ledsagnings­portalen

Kontaktperson

Laila Lindholm Berkhahn

Laila Lindholm Berkhahn

Utbudsansvarig för Resplus

Mejla mig

070-762 33 24