Glad person väntar på bussen

Ledsagning

För resenärer med funktionsnedsättningar kan det vara utmanande att resa kollektivt. Kollektivtrafiken utgör en stressig miljö som kräver att alla funktioner och sinnen fungerar till fullo. Många behöver därför lite extra hjälp på stationer, på terminaler och ombord på fordonen.

Ledsagningsportalen - ett beställningssystem för operatörer

Ledsagningsportalen är både ett beställningssystem där operatörer kan beställa ledsagning till en viss tid och plats, och ett resurshanteringssystem som gör det enklare att avropa ledsagare. Systemet är kopplat till Linkonline, gränssnittet till Sveriges största resebokningssystem. Detta gör att beställningsprocessen blir snabbare, enklare och kvalitetssäkrad.

Med vår trafikdata har vi byggt en funktion där en bokad resa med hjälp av ledsagningen kan kopplas ihop med lokala och regionala resor utan förbokning. Detta ökar rörligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Trafikverket har upphandlat utförande av ledsagning på 125 stationer runtom i Sverige. Detta ger en stabil grund för ett stort och brett nätverk av ledsagare som tryggar resan även för fjärresenärer. I upphandlingen ingår även en övervakningsfunktion som hjälper resenären om något oförutsett inträffar.

På lokal och regional nivå kan trafikföretag avropa redan upphandlade resurser eller egna anställda, och med koppling till Trafikverkets ledsagare går det att erbjuda en resa över regiongränserna med ledsagning beställd.

Kontaktperson

Laila Lindholm Berkhahn

Laila Lindholm Berkhahn

Produktägare

Mejla mig

070-762 33 24