Manual

Välkommen till den här webbaserade manualen för Ledsagningsportalen!

Här har du möjlighet att se filmer som steg för steg visar hur du gör de vanligast förekommande arbetsuppgifterna i Ledsagningsportalen.

Det finns tre olika sätt att beställa en ledsagning

1. direkt från Linkonline om du arbetar i det systemet
2. från Ledsagningsportalen med biljettbeställningsnummer om du har tillgång till det.
3. från Ledsagningsportalen genom att söka efter en resa.

Utöver att göra beställning av ledsagning behöver du kunna söka efter en befintlig ledsagning, göra ändring i en ledsagning och avbeställa en ledsagning. Den informationen finns i instruktionsfilmerna nedan.