Människor i trappor centralstationen

Resplus

Sedan 1993 har kollektivtrafikbranschen samverkat kring Resplus, ett biljettsamarbete för bokade kombinerade resor. Tack vare Resplus kan allt reseutbud samlas i ett nationellt bokningssystem, som i sin tur är kopplat till försäljningskanaler hos SJ och hundratals resebyråer och ombud.

Med anledning av rådande situation med Coronaviruset gäller följande för ombokning och avbokning av Resplusresor:

Grundregeln är att ordinarie regler för ombokning/avbokning gäller:

  • Om en resenär vill avboka en Resplusresa inom Sverige där någon delsträcka är ”kan ej ombokas/kan ej återbetalas” ska dessa delsträckor inte felexpedieras eller krediteras. Endast delsträcka med flexibilitet ”kan ombokas” eller ”kan återbetalas” ombokas alternativt krediteras i bokningssystemet och betalas tillbaka till resenär enligt gängse rutiner. Observera att resorna måste avbokas före avresa.

  • Om en resenär vill avboka p.g.a. sjukdom kan biljetten återköpas mot uppvisande av ett godkänt läkarintyg. Läkarintyg som utfärdats av nätläkare som Kry, Min doktor med flera är också godkända.

Avsteg från grundregeln:

  • All regional kollektivtrafik (länstrafik) erbjuder ökad flexibilitet för Resplus-resenärer under Covid-19 pandemin. Det innebär att det tillfälligt är tillåtet att göra återköp av delsträckor med länstrafik som är en del av en Resplus-biljett där huvudsträckan har köpts med omboknings- eller återbetalningsskydd. Säljande part ges tillåtelse att göra felexpediering i systemet för delsträckan om det görs före avgångstiden. Detta gäller tillfälligt t.o.m. resdag 14/8 2021 och endast för Resplus (ej Förköpt enkel).

  • För övriga operatörers regler hänvisas till respektive bolags hemsida eller kundservice.Dessa regler gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

Mer om Resplus

Läs mer om vad Resplus innebär för just dig, beroende på om du representerar ett trafikföretag eller någon återförsäljare, eller om du besöker oss i egenskap av privatperson och resenär.