Resplus

En biljett för Sveriges alla resor, som binder ihop mer än 5 000 hållplatser.

Med anledning av rådande situation med Corona-viruset gäller följande för ombokning och avbokning av Resplusresor:

Grundregeln är att ordinarie regler för ombokning/avbokning gäller:

  • Om en resenär vill avboka en Resplusresa inom Sverige där någon delsträcka är ”kan ej ombokas/kan ej återbetalas” ska dessa delsträckor inte felexpedieras eller krediteras. Endast delsträcka med flexibilitet ”kan ombokas” eller ”kan återbetalas” ombokas alternativt krediteras i bokningssystemet och betalas tillbaka till resenär enligt gängse rutiner. Observera att resorna måste avbokas före avresa.
  • Om en resenär vill avboka p.g.a. sjukdom kan biljetten återköpas mot uppvisande av ett godkänt läkarintyg. Läkarintyg som utfärdats av nätläkare som Kry, Min doktor med flera är också godkända.

Avsteg från grundregeln:

  • All regional kollektivtrafik (länstrafik) erbjuder ökad flexibilitet för Resplus-resenärer under Covid-19 pandemin. Det innebär att det tillfälligt är tillåtet att göra återköp av delsträckor med länstrafik som är en del av en Resplus-biljett där huvudsträckan har köpts med omboknings- eller återbetalningsskydd. Säljande part ges tillåtelse att göra felexpediering i systemet för delsträckan om det görs före avgångstiden. Detta gäller tillfälligt från köpdag 8/12 2020 t.o.m. resdag 31/5 2021 och endast för Resplus (ej Förköpt enkel).
  • För övriga operatörers regler hänvisas till respektive bolags hemsida eller kundservice.Dessa regler gäller för närvarande, men kan komma att ändras.

Sveriges största biljettsamarbete

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik med över 5 000 hållplatser. Detta är möjligt tack vare en unik samverkan mellan så gott som alla Sveriges trafikföretag, som jobbar tillsammans för att göra resan så smidig och enkel som möjligt för resenären.

Samtrafiken laddar trafikdata och lägger upp hållplatser och linjer i databasen som är kopplad till nationell försäljning. De sträckor som därmed blir sökbara kan kombineras med varandra till resekedjor som innehåller olika trafikslag och flera operatörer. Resekedjorna blir försålda via ett nationellt bokningssystem och distribuerade av ett flertal webbsajter, av ombud och resebyråer.

Klicka nedan för att läsa mer om vad Resplus kan göra för dig.