Vuxen och barn håller hand vid busshållplats

Resplus för dig som resenär

Resplus är ett biljett- och resesamarbete som binder ihop Sveriges kollektivtrafik. Vid frågor ska du som resenär alltid vända dig till den operatör som trafikerar den sträcka som din biljett gäller eller till återförsäljaren.

Resplus resevillkor

Här finns de fullständiga villkoren som gäller vid köp av en Resplus-resa inklusive villkor för den Kom-fram-garanti som ingår i din Resplus-biljett.

Resplus periodkortstillägg

Genom att köpa ett Resplus-tillägg till ditt SJ Årskort kan du åka med större delen av all lokal och regional kollektivtrafik i hela Sverige. Du kan, men behöver inte, förboka din kostnadsfria resa inom lokaltrafiken, utan det räcker att du visar upp Resplustillägget i SJs app eller på SJs periodkort tillsammans med giltig fotolegitimation. Resplus-tillägget gäller även för två medföljande barn, d.v.s. en vuxen kan ta med sig upp till två barn 0-6 år utan extra kostnad.

I dokumentet "Giltighet Resplus periodkortstillägg" nedan hittar du en förteckning över de trafikföretag som accepterar Resplus peiodkortstillägg med SJ.

Kontakt vid frågor om din bokning

Vid frågor kring ditt köp eller din bokning ska du kontakta den återförsäljare som sålt din biljett, eller det trafikföretag som trafikerar din resa. Vid reklamation ska du vända dig till det trafikföretag som trafikerar din sträcka.

Samtrafiken tillhandahåller det nationella bokningssystem som möjliggör Resplus-resor. Vi ansvarar också för ett system som hanterar ansökningar om förseningsersättning. Samtrafiken står dock inte för någon försäljning och vi har ingen affärsförbindelse med resenärer.

Enkel resa med Resplus

Resplus ger dig en smidig och trygg resa med ett biljettsystem som täcker hela din resväg, oavsett vilket trafikföretag du väljer. Med en enda biljett kan du kombinera fjärrtåg, regional- och pendeltåg, expressbussar, stadstrafik och färjor.

Resplus säkerställer korta gångavstånd och välplanerade bytestider mellan olika transportmedel för en problemfri resa. Dessutom ingår en Kom-fram-garanti, som garanterar att du når din slutdestination även vid eventuella trafikstörningar.

Köp din Resplus-biljett innan avresa på platser som kopbiljett.resrobot.senorrtag.seoresundstag.sesj.se och vy.se. Observera att biljetten inte kan köpas ombord.

Människor i ankomsthall

Vanliga frågor

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Resplus. Vill du veta mer, vänd dig till det försäljningsställe där du köpte din Resplus-biljett.

Resevillkor

Vad gäller för att ta med t ex cykel, skrymmande bagage eller djur ombord på resan?

Respektive trafikoperatörs regler gäller. Kontrollera alltid före resan vad som gäller för samtliga operatörer som ingår i din resa. Notera att olika operatörer kan ha olika regler. T ex kan en operatör tillåta cykel ombord medan en annan inte tillåter cykel.

Ingår tåg utomlands i Resplus?

Ja, resor som startar eller slutar i Sverige ingår i Resplus.

Ingår flyg i Resplus?

Nej, flyg ingår inte i Resplus-sammanhang.

Köpa biljett, återköpa biljett, omboka biljett

Var kan jag köpa min Resplus-biljett?

De främsta säljställena är: SJ, Resrobot, Öresundståg, Snälltåget, Vy och Norrtåg

Du kan också köpa i SJ:s app och biljettautomater, på resebyråer och biljettombud som Pressbyrån och 7Eleven.

Kan jag boka om min biljett?

Du kan boka om biljetten om den är ombokningsbar, vilket står på biljetten. För att boka om kontaktar du det företag där du köpte biljetten.

Om jag inte vill resa längre, vad gör jag då?

Om du bara har ångrat dig måste du ha en återköpbar biljett. Det står på biljetten om du har det. För återköp kontaktar du det företag där du köpte biljetten.

Om det är en försening som orsakar att du inte hinner fram i tid till ett möte/evenemang/fest eller liknande och missar hela syftet med resan kan du få tillbaka pengarna. I det här fallet kontaktar du det trafikföretag som orsakade förseningen så ska de hjälpa dig.

Ledsagning

Jag är i behov av ledsagning, kan jag boka det till min Resplus-biljett?

Ja, det kan du. Du får kontakta det företag där du köpte biljetten så kan de hjälpa dig.

Mitt barn behöver resa och hälsa på en släkting, kan jag få en medföljande på resan?

Tyvärr är det inte möjligt.

Vem kan få ledsagning?

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp till och från tåget eller vid tågbyte kan du beställa ledsagning. Ledsagning finns på många stationer och kostar inget extra.

Biljettregler

Måste jag åka med den avgångstid som står på biljetten?

Biljetten är kopplad till en avgång och för många trafikföretag är det den avgången som gäller. Inom lokaltrafik kan man däremot resa med en tidigare avgång än den som står angiven på biljetten. Om man åker med en senare avgång gäller inte Kom-fram-garantin eftersom resenären då riskerar att bli sen till nästa anslutning.

I de fall ankomsten till bytestation blir försenad och man missar sin anslutande lokaltrafik, är det tillåtet att resa med en senare avgång. När det blir förseningar ska du alltid ta kontakt med personalen så hjälper de dig vidare.

Vad är en zonbiljett?

När du inte vet exakt vilken hållplats du ska åka till inom lokaltrafiken i en stad, eller du inte hittar den hållplats du vill åka till, kan du istället välja att köpa en biljett för en zon i den stad du ska åka till. Zonbiljetten har en tidsbegränsning och det är endast inom denna tid du kan resa.

Observera att inte alla städer erbjuder zonbiljett.

Det står på min biljett att jag måste ringa och förboka en del av min resa, varför måste jag det?

Vissa sträckor trafikeras inte alltid, utan endast då en resenär vill åka. Det kallas för anropsstyrd trafik. Det sker oftast med mindre fordon eller taxi.

För att kunna åka den valda sträckan måste resenären själv ringa det angivna telefonnumret inom en viss tid för att förboka delresan. Information om vart du ska ringa och hur långt innan står på din biljett.

Trafikstörning och försening

Vad gör jag om jag missar min anslutning?

Om din resa blir försenad så att du kommer missa din anslutning ska du kontakta personalen ombord så hjälper de dig. De kommer hitta bästa lösningen utifrån den givna situationen. Det kan t.ex. innebära att du får ta nästa avgång eller någon form av ersättningstrafik. Om du står på en station/hållplats som är bemannad med personal från trafikföretagen kan de hjälpa dig. Skulle det inte finnas någon att fråga får du kontakta trafikföretagets kundservice.

Vem hjälper mig om det uppstår försening?

Kontakta personalen ombord så hjälper de dig. Om du står på en station/hållplats som är bemannad med personal från trafikföretagen kan de hjälpa dig. Skulle det inte finnas någon att fråga får du kontakta trafikföretagets kundservice.

Vad händer om resan blir så försenad så att jag missar min konsert eller annat viktigt möte?

Om resan befaras bli mer än 60 minuter sen och du bedömer att resan inte längre är meningsfull att genomföra kan du åberopa onyttig resa. Det innebär att du ska få tillbaka pengarna för hela resan. Det är trafikföretaget som orsakat din försening som ser till att du får pengarna tillbaka. Om detta inträffar efter det att resan har påbörjats har du rätt att avbryta resan och få kostnadsfri återresa.

Vad händer om min resa är så försenad att jag missar sista anslutningen?

Om du riskerar att missa sista anslutningen för att komma hela vägen fram ska det trafikföretaget som orsakat förseningen se till att du antingen får ersättningstrafik (t.ex. taxi) eller att du övernattar på hotell och kan fortsätta din resa dagen efter. Du behöver inte stå för några extra kostnader.

Fordonet jag sitter på är försenat så jag kommer att bli försenad till den resa som jag har ringt och förbokat, vad gör jag?

Personalen ska hjälpa dig att antingen kontakta den förbokade transporten och be dem vänta eller ordna ersättningstrafik.

Vad är Kom-fram-garantin?

Med en Resplus-biljett kan du vara säker på att komma fram till slutmålet för din resa. Företagen inom Resplus-samarbetet tar gemensamt ansvar för att lösa eventuella problem som uppstår på grund av trafikstörningar och garanterar att du kommer fram till din slutdestination.

Vid eventuell försening kontaktar du ombordpersonalen på tåget eller bussföraren som då hjälper dig på bästa möjliga sätt, genom att rekommendera en senare förbindelse eller en alternativ resväg. Är trafikpersonal inte tillgänglig, ska du ta kontakt med kundtjänsten hos den trafikoperatör som orsakade förseningen.

Hur ansöker jag om förseningsersättning?

Förseningsersättning utgår enligt gällande lagar och förordningar. Gå till webbsidan för det företag som orsakat förseningen och sök på Resplus förseningsersättning. Där kommer det att finnas en länk till ett webbformulär som du kan fylla i.

Resplus för trafikföretag och återförsäljare

Här finns mer information om Resplus för dig som arbetar i branschen.

Läs mer

Människor i trappor Centralstationen