För trafikföretag & återförsäljare

Ett unikt samarbete

Resplus och biljettsamverkan är ett av kollektivtrafikbranschens främsta samarbeten.

För trafikföretag innebär deltagande i Samtrafikens biljettsamverkan att utbudet blir synligt för hela svenska marknaden, vilket ger ökade intäkter genom kompletterande försäljning i:

  • Ett nationellt biljettbokningssystem för kollektivtrafikbiljetter.
  • Distribution genom bland annat sidorna kopbiljett.resrobot.se, norrtag.se, oresundstag.se, sj.se, snalltaget.se, tagkompaniet.se och SJs biljettautomater.
  • Personlig försäljning via SJ telefonförsäljning samt över 300 resebyråer.

Men Resplus är också en plattform för samverkan kring trafiken som körs. Genom de underliggande systemen och databaserna blir det enklare för trafikföretag att hjälpa varandra vid trafikstörningar. Information om resenärer, trafikproblem och lösningar kan delas för att ta hand om resenärerna på bästa sätt. Genom Samtrafiken kommer trafikföretagen också överens om gemensamma resevillkor för Resplusresor. Ytterst innebär det säkrare resor, och bättre information för resenärerna.


Villkor och utbud inom Resplus

Biljettregler & aktuellt utbud

Här kan du läsa om

  • Biljettregler och visering
  • Resplus årskortstillägg
  • Resplusinfo
internal link

Resplus resevillkor

Resplus resevillkor definierar vad som är en Resplusresa samt beskriver Kom-fram-garantin.

internal link

Uppdateringar

Tidtabellsdata till bokningssystemet kan uppdateras natt mot vardag, se mer under GTI. Biljettexter, hållplatser och linjer uppdateras en gång per månad. Ladda ner mallen och skicka till indata@samtrafiken.se

 


För företag som har tilläggstjänsten Hosting och Förköpt enkel

Statistikportalen

Allt data om resor som säljs sparas och presenteras i Statistikportalen. Där kan man bland annat

  • följa upp försäljning per sträcka,
  • se hur stor andel som var Resplusresor respektive Förköpt enkel.

Ansök om behörighet till Statistikportalen genom att klicka vidare.

Info om gjorda bokningar

För att underlätta för åkande personal och för dem som jobbar inom t.ex. kundtjänst tillhandahåller vi två tjänster

  • Bokningsinfo
  • Viseringsinfo

Läs mer och ansök om behörighet till Bokningsinfo

internal link

Uppdatering priser

Vi uppdaterar priserna för Resplus och Förköpt enkel elva gånger per år. Använd mallarna och skicka till indata@samtrafiken.se

internal link

Bli partner

Läs mer om att bli partner eller ägare, grundtjänst som ingår i partneravtalet SPA-10 och vilka tilläggstjänster vi erbjuder

internal link