Information om gjorda bokningar

För att underlätta för åkande personal och för dem som jobbar inom t.ex. kundtjänst finns det två tjänster som tillhandahålls.

  • Viseringsinfo är en sms-tjänst där man kan få direkt bekräftelse i mobiltelefonen om en biljett är giltig eller inte. Detta beskrivs i ett dokument som även innehåller biljettexempel. Mejla helpdesk@resplus.se för att få tillgång till detta dokument.
  • Bokningsinfo är ett webbgränssnitt där man kan söka ut resenärslistor på avgångar och göra filtreringar på stationer, linjer, datum m.m. Det går också att skicka sms och mejl till resenärerna, vilket är en fördel om man behöver meddela något i samband med en trafikstörning.