Resplus resevillkor

Resevillkor

Resplus resevillkor definierar vad som är en Resplusresa samt beskriver Kom-fram-garantin.

Kom-fram-garanti

Kom-fram-garantin är en överenskommelse som innebär att vi gemensamt tar ett ansvar för att hjälpa fram resenären till slutdestination. Syftet är helt enkelt att göra det enklare och tryggare för resenären att resa med olika operatörer och färdmedel, det vill säga en kombinerad resa.

Förseningsersättning

Det finns ingen särskild förseningsersättning för Resplusresor. Varje delsträcka bedöms fristående utifrån den lagstiftning eller EU-förordning som är tillämplig.

Har du som trafikföretag frågor kring resevillkoren för Resplus är du välkommen att kontakta Samtrafiken på helpdesk@resplus.se. Samtrafiken svarar inte på frågor direkt från resenär.