Resplus Årskortstillägg

Resplus Årskortstillägg

Resplus Årskortstillägg är en tilläggsprodukt till interregionala årskort som ger resenärer möjlighet att åka fritt också på läns- och tätortstrafikbolagens sträckor.

Antalet hållplatser utökas också från de ca 3 500 som ingår i Resplus, till att vara mer än 50 000.

Ersättning till deltagande företag utgår från en gemensam pott av försäljningsintäkter. Andelarna bestäms av de avräkningsprinciper för förbokade Resplusresor som gällt under 15 års tid och som i dag omsätter 1,9 miljarder kronor.

Vill du och ditt företag underlätta för årskortsresenärer att välja er? Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan komma vidare med ett sådant samarbete.

Var gäller Resplus Årskorttillägg?

Här hittar du en översiktlig förteckning över vilka företag där Resplus Årskortstillägg gäller.