Tilläggstjänster

Samtrafiken erbjuder en rad olika tilläggstjänster inom försäljning, allt från mindre tjänster till ett helhetsåtagande mot systemleverantören.


Hosting

Samtrafiken levererar bl.a. priser och avräkningsunderlag till bokningssystemleverantören.

Anpassat pris

Samtrafiken beställer anpassade pris- och rabattnivåer som exponeras mot resenärer i säljkanalerna.

Anpassad biljett

Tjänster för att t.ex. ha platsbokning, avbokningsregler eller resenärstillval.

Styrning & Uppföljning

Tjänster för att kontrollera och styra bokningsläget eller erhålla data om varje enskild bokning.

Utökad service

Extra uppdateringar och särskild utsökning mot statistikdatabasen.