Uppdatera priser

Leverans av försäljningsdata

Samtrafiken uppdaterar priser elva gånger per år. 

Behöver ändringar göras utöver ordinarie datum kan det efter överenskommelse göras en extra beställning.

Många trafikföretag, däribland SJ, släpper biljetter mycket tidigare. Om utbudet ska vara säljbart och kombinerbart med dessa trafikföretag behöver vi få in försäljningsdata tidigare.

Det finns mallar för hur zonpriser och relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken, se nederst på sidan.


Datum för leverans av försäljningsdata till Resplus 2020

Datum då försäljningsdata senast behöver inkomma till Samtrafiken, och när utbudet blir säljbart i försäljningskanalerna.

Senast levererat till Samtrafiken                                Säljbart i försäljningskanalerna

28 februari                                                                                        19 mars
3 april                                                                                                23 april
24 april                                                                                              14 maj
29 maj                                                                                               17 juni

31 juli                                                                                                 20 augusti
28 augusti                                                                                         17 september
25 september                                                                                    15 oktober
16 oktober                                                                                         5 november
20 november                                                                                     10 december


Mallar för beställning

Här är mallar för hur zonpriser respektive relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken.
Mallarna skickas till indata@samtrafiken.se

Ändring av zonpriser
Ändring av relationspriser


Kontakt

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare