Uppdatera priser

Leverans av försäljningsdata

Samtrafiken uppdaterar priser elva gånger per år. 

Behöver ändringar göras utöver ordinarie datum kan det efter överenskommelse göras en extra beställning.

Många trafikföretag, däribland SJ, släpper biljetter mycket tidigare. Om utbudet ska vara säljbart och kombinerbart med dessa trafikföretag behöver vi få in försäljningsdata tidigare.

Det finns mallar för hur zonpriser och relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken, se nederst på sidan.


Datum för leverans av försäljningsdata till Resplus 2021

Datum då försäljningsdata senast behöver inkomma till Samtrafiken, och när utbudet blir säljbart i försäljningskanalerna.

Senast levererat till Samtrafiken                                Säljbart i försäljningskanalerna

4 januari                                                                                    23 januari
29 januari                                                                                 18 februari
26 februari                                                                                18 mars
2 april                                                                                        22 april
30 april                                                                                      20 maj
28 maj                                                                                       17 juni
Sommarstängt
6 augusti                                                                                   26 augusti
27 augusti                                                                                 16 september
24 september                                                                            14 oktober
22 oktober                                                                                 11 november
19 november                                                                              9 december


Mallar för beställning

Här är mallar för hur zonpriser respektive relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken.
Mallarna skickas till indata@samtrafiken.se

Ändring av zonpriser
Ändring av relationspriser


Kontakt

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare