Uppdatera priser

Leverans av försäljningsdata

Samtrafiken uppdaterar priser elva gånger per år. 

Behöver ändringar göras utöver ordinarie datum kan det efter överenskommelse göras en extra beställning.

Många trafikföretag, däribland SJ, släpper biljetter mycket tidigare. Om utbudet ska vara säljbart och kombinerbart med dessa trafikföretag behöver vi få in försäljningsdata tidigare.

Det finns mallar för hur zonpriser och relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken, se nederst på sidan.


Datum för leverans av försäljningsdata till Resplus 2019

Datum då försäljningsdata senast behöver inkomma till Samtrafiken, och när utbudet blir säljbart i försäljningskanalerna.

Senast levererat till Samtrafiken                                Säljbart i försäljningskanalerna

16 november 2018                                                                               6 december 2018
8 januari                                                                                               24 januari
5 februari                                                                                              21 februari
5 mars                                                                                                  21 mars
9 april                                                                                                   25 april
7 maj                                                                                                    23 maj
28 maj                                                                                                  13 juni
SOMMARUPPEHÅLL
6 augusti                                                                                              22 augusti
3 september                                                                                         19 september
1 oktober                                                                                              17 oktober
29 oktober                                                                                            14 november
26 november                                                                                        12 december


Mallar för beställning

Här är mallar för hur zonpriser respektive relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken.
Mallarna skickas till indata@samtrafiken.se

Ändring av zonpriser
Ändring av relationspriser


Kontakt

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare Kombinerat resande