Uppdatera priser

Leverans av försäljningsdata

Samtrafiken uppdaterar priser elva gånger per år. 

Behöver ändringar göras utöver ordinarie datum kan det efter överenskommelse göras en extra beställning.

Många trafikföretag, däribland SJ, släpper biljetter mycket tidigare. Om utbudet ska vara säljbart och kombinerbart med dessa trafikföretag behöver vi få in försäljningsdata tidigare.

Det finns mallar för hur zonpriser och relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken, se nederst på sidan.


Datum för leverans av försäljningsdata till Resplus 2020

Datum då försäljningsdata senast behöver inkomma till Samtrafiken, och när utbudet blir säljbart i försäljningskanalerna.

Senast levererat till Samtrafiken                                Säljbart i försäljningskanalerna

26 november 2019                                                                               12 december 2019
7 januari 2020                                                                                       23 januari 2020
31 januari 2020                                                                                     20 februari 2020
28 februari 2020                                                                                    31 mars 2020


Mallar för beställning

Här är mallar för hur zonpriser respektive relationspriser ska rapporteras in till Samtrafiken.
Mallarna skickas till indata@samtrafiken.se

Ändring av zonpriser
Ändring av relationspriser


Kontakt

Laila

Lindholm Berkhahn

Produktägare Kombinerat resande