Uppföljning av försäljning

Statistikportalen

Allt data om de resor som säljs genom det nationella bokningssystemet sparas och presenteras i Statistikportalen. Där kan man bland annat följa upp försäljning per sträcka och hur stor andel som var Resplusresor respektive Förköpt enkel.