Resrobot

Alla Sveriges resor på ett och samma ställe

Resrobot är en unik reseplanerartjänst för dig som behöver snabb, detaljerad och lättillgänglig information om resor och resekombinationer för alla typer av färdmedel.

På ett och samma ställe finns tidtabeller samlade för alla trafikslag i landet, samt även vägbeskrivningar för bil. Dessutom innehåller Resrobot kartor över byten och gångvägar.

Resrobot.se kan du även köpa din Resplusbiljett.

För mer information om Resrobots API:er, se Trafiklab.se.


Planering och köp av resa

Resrobot.se

Planera och köp din resa på resrobot.se


Kontaktperson

Hillevi

Lönnerberg

Produktägare