Glada ungdomar längst bak i bussen

Resrobot

En nationell reseplanerare för alla som behöver snabb, detaljerad och lättillgänglig information om praktiskt taget alla resor och resekombinationer med kollektivtrafik i Sverige.

Alla tidtabeller på ett och samma ställe

I Resrobot går det att söka på resor mellan cirka 50 000 hållplatser i hela Sverige och det är också möjligt att köpa biljetter mellan cirka 3 500 orter. På ett och samma ställe erbjuds tidtabeller, kartor över byten och gångvägar. Ingående trafikslag är tåg, buss spårvagn, tunnelbana och sjöfart inbegripet färjor.

Resenärer kan köpa sin Resplusbiljett på Resrobot.se

Resrobot för egen utveckling

Resrobot finns även som ett API för reseplanering på Samtrafikens plattform för öppen kollektivtrafikdata, Trafiklab, trafiklab.se.

Snabb buss i grönska

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Tjänsteansvarig

Mejla mig

070-762 38 39