Glada ungdomar längst bak i bussen

Resrobot

Resrobot reseplanerare är en tjänst för alla som behöver snabb, detaljerad och lättillgänglig information om resor och resekombinationer för alla typer av färdmedel.

Alla tidtabeller på ett och samma ställe

På ett och samma ställe finns tidtabeller samlade för alla trafikslag i landet, samt även vägbeskrivningar för bil. Dessutom innehåller tjänsten kartor över byten och gångvägar. I Resrobot är det därmed möjligt att söka fram praktiskt taget alla resor i Sverige då samtliga operatörer som lämnar GTI-data och ca 50 000 hållplatser finns registrerade.

Resenärer kan även köpa sin Resplusbiljett på Resrobot.se

För mer information om Resrobots API:er, se Trafiklab.se.

Snabb buss i grönska

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39