Samtrafiken DISTRIBUTION hero

Samtrafiken DISTRIBUTION

Via Samtrafikens tjänst Samtrafiken DISTRIBUTION kan anslutna trafikföretag enkelt och smidigt ladda upp sitt produktutbud för att göra det åtkomligt för resebyråer och försäljningsställen som vill kunna sälja biljetter till kollektivtrafik.

En helhetslösning för distribution och försäljning av biljetter

Samtrafiken erbjuder en helhetslösning vad gäller distribution och försäljning av kollektivtrafikbranschens utbud. Lösningen består i huvudsak av två delar; producenter av kollektivtrafik använder tjänsten Samtrafiken DISTRIBUTION för att ladda upp och administrera sitt utbud. Alla aktörer på marknaden som vill ta del av det samlade utbudet för försäljning når det via Samtrafiken ACCESS.

Lösningens olika delar

Merparten av Samtrafikens partners har sitt produktutbud i Samtrafikens datalager (1). Samtrafiken skapar här de biljettprodukter som ska säljas. Det är också möjligt att ansluta med sitt utbud genom ett eget datalager via BoB-API eller via OSDM-API (5).

Lösningen innehåller också säljverktyget Samtrafiken TRAID (2) och ett försäljnings-API (2). Här finns ett resesök för all säljbar markbunden kollektivtrafik (3) samt det så kallade distributionsnavet (4), som bland annat hämtar, kombinerar och distribuerar biljettprodukterna från både Samtrafikens datalager och externa datalager för de partners som har egna bokningssystem.

Kommunikationen mellan de olika delarna baseras på den internationella och öppna standarden OSDM (Open Sales and Distribution Model).

NDS_illustration_svenska

Så här fungerar Samtrafiken DISTRIBUTION

Anslutna trafikföretag kan via tjänsten göra sina biljettprodukter tillgängliga och kombinerbara för återförsäljare. Biljettprodukter kan vara såväl enkelbiljetter som kombinerade biljetter samt även period- och/eller mängdköps-biljetter såsom exempelvis dygns-, månads- och årsbiljetter eller 10-biljetter.

Detta ingår för företag som ansluter via Samtrafikens datalager

 • Skapande av pristabeller för relationspriser och zonmatriser för zonbaserade priser.
 • Vi lägger in produkter med rätt åldersregler, produktkoder, komfortkoder, flexibilitet och eventuell platsbokning.
 • Utförande av tester så att prissättning och avräkning för taxesamarbeten blir korrekt i systemet.
 • Ansvar för biljettmallen för Förköpt enkel.
 • Tillhandahållande av olika tilläggstjänster med information om bokningar per avgång, ombokningslistor vid exempelvis banarbeten och möjlighet att kunna spärra försäljning vid behov.
 • Tillhandahållande av försäljningsstatistik i webbgränssnittet Statistikportalen, där trafikföretaget kan logga in och ta del av sin egen försäljning inom förköpta enkelbiljetter och Resplus.

Stödtjänster

Som användare av vår tjänst får man tillgång till bland annat följande stödtjänster. Tjänster markerade med * erhålls mot separat prislista enligt nedan.

 • Avräkning mellan återförsäljare och partner
 • Support gällande försäljnings- och distributionsfrågor, säljkanaler
 • Ledsagningsportalen *
 • Platsbokning *
 • Antalsräknare/försäljningstak*
 • Dynamisk prismodell *
 • Samprissättningsmodell *
 • Biljettvalideringsapplikation för ombordpersonal *
 • Ramverk för biljett-app mot resenär *
 • Tillgängliggörande av svenska biljettprodukter för internationell försäljning *

Kontaktperson

bild

Peter Lindström

Tjänsteansvarig

Mejla mig

070-762 31 50

Samtrafiken ACCESS

Via tjänsten Samtrafiken ACCESS når återförsäljare av kollektivtrafikbiljetter ett samlat produktutbud från merparten av alla Sveriges trafikföretag.

Läs mer

micro-usb-g52324ab39_1920