Fyra personer jobbar tillsammans

Trafiklab

Samtrafiken har länge varit navet för all trafikdata i Sverige. Trafiklab är vår plattform för öppen kollektivtrafikdata. Här kan tredjepartsutvecklare och andra ta del av information för att bygga nya tjänster för svensk kollektivtrafik.

En plattform för innovation inom svensk kollektivtrafik

Samtrafiken erbjuder en rad viktiga och värdefulla tjänster för både trafikföretag och resenärer. Men vi vet också att det såväl inom som utanför vår bransch finns en enorm kreativitet och kompetens som skulle kunna bidra till att utveckla kollektivtrafiken ännu mer. Därför skapades Trafiklab, ett initiativ för öppen trafikdata och en plattform där tredjepartsutvecklare kan ta del av den information som dagligen genereras i kollektivtrafiken.

Genom att ta del av datat kan vem som helst med idéer och programmeringskunskaper utveckla en tjänst, till exempel en webbplats eller en app, som gör det lättare, snabbare, smartare eller bekvämare att åka kollektivt.

Kollektivtrafikdata – vårt bidrag till gemensamma samhällsvinster

Samtrafiken driver via Trafiklab innovation på öppna data inom mobilitetssektorn. Det gör vi tillsammans med olika aktörer både inom och utanför kollektivtrafikbranschen. Vi har till exempel varit med i Hack for Sweden flera gånger. Hack for Sweden är ett uppdrag från regeringen för att främja öppen och datadriven innovation. Det arrangeras av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Samtrafiken är med Trafiklab också en del av nätverket NOSAD (Network Open Source And Data). Kunskapsdelning och samverkan kring användande och samutveckling av öppna data, öppen källkod och öppna standarder kan bidra till vinster för hela samhället. Detta vill nätverket på ett praktiskt sätt bidra till.

Vi arbetar också kontinuerligt för att öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga. Allt för att skapa ännu fler möjligheter för de utvecklare som är anslutna till Trafiklab.

Kvinna framför kodrader

Datakällor

Vilken data som exponeras på Trafiklab kan förändras över tid beroende på lagstiftning och krav från Samtrafikens ägare. I dagsläget finns följande API:er och datafiler tillgängliga på plattformen: 

Resrobot 

En samling av API:er för resesök med hela Sveriges kollektivtrafikutbud

GTFS Sverige 2 

Statisk data för all kollektivtrafik i Sverige

   

GTFS Sverige 3 (beta)

Aggregerad statisk- och realtidsdata för samtliga regioner

 

GTFS Regional 

Statisk- och realtidsdata per region

     

NeTEx 

Regional Statisk data per region

     

SIRI 

Regional Realtidsdata per region

     

Hållplatsregister (beta) 

Nationella hållplatser mappade mot lokala hållplatser

 

KoDa Kollektivtrafikens Databas

Historisk statisk- och realtidsdata

     

Oxify positionsdata 

Realtidspositioner för vissa tåg

     

SL:s API:er 

Reseplanerare och stolptidtabeller m.m.

     

Trafikverkets API 

Stolptidtabeller, tåginformation m.m.

     

Utsläppskvalitet

Miljöpåverkan från olika typer av transportslag

     

Europeisk kollektivtrafikdata

Öppen kollektivtrafikdata i andra europeiska länder

     

Trafiklab på sociala medier

Följ oss gärna på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om utvecklingen på Trafiklab.

Trafiklabs historia

Trafiklab startades 2011 i samarbete mellan Samtrafiken, SL, och RISE Viktoria. Under flera år har Samtrafiken med hjälp av Trafiklab drivit på frågan om öppna data som en viktig innovationskraft i samhället. Vi har också jobbat för att få upp frågan på agendan i kollektivtrafikbranschen.

Trafikföretagen har enligt EU:s ITS-direktiv krav på sig att tillgängliggöra sin kollektivtrafikdata i rätt format. Samtrafiken hjälper trafikföretagen att uppfylla kraven, och säkerställer därmed att rätt data publiceras på Trafiklab.

Trafiklab ingår i tjänsten Datahantering.

Kontaktperson

Håkan Östlund

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39

Datahantering

Vill du veta mer om Samtrafikens uppdrag att samla in data från Sveriges alla kollektivtrafikföretag?

Läs mer

Data swishar förbi framför stad