Trafikledning

TLS – Trafikledningssamverkan – ett samarbete och en IT-tjänst där trafikföretag kan dela information och hjälpa varandra genom utbyte av realtidsinformation.

TLS – effektivare och smartare samverkan

Med avregleringen av kollektivtrafiken ökar antalet aktörer stadigt. En tydlig samverkan mellan dem, inte minst i den dagliga trafikledningen, är helt central. Därför finns TLS – Trafikledningssamverkan – ett samarbete och en IT-tjänst där trafikföretag kan dela information och hjälpa varandra genom utbyte av realtidsinformation.

I systemstödet för Trafikledningssamverkan (TLS) kan alla anslutna företag se störningsinformation, realtidsinformation om trafiken, t.ex. var ett tåg befinner sig och om det är försenat. Man kan också enkelt hitta kontaktuppgifter till rätt personer och se vilka som är uppkopplade just nu. Genom chattfunktionen delar man snabbt och enkelt information med varandra.

Chattfunktionen har också utvecklats till en kanal för att nå ut bredare. Massmedia som SR P4, Mix Megapol och TV4 Stockholm finns som användare och hämtar information direkt från chatten. På så sätt når företagen snabbare ut med störningsmeddelanden och alternativa resvägar.


En samordnad och effektiv kommunikation mellan olika aktörer vid en trafikstörning i ett tidigt skede är direkt avgörande för hur störningen löses och därmed också hur den uppfattas av resenären

Jens Tångefjord Brodin

Tjänsteansvarig störningssamverkan


Behörighet till trafikledningssamverkans (TLS) webbportal

Ansök om behörighet till TLS-webbportalKontaktperson

Jens

Tångefjord Brodin

Branschutvecklingsstrateg