Trafikledning

TLS – Trafikledningssamverkan – ett samarbete och en IT-tjänst där trafikföretag kan dela information och hjälpa varandra genom utbyte av realtidsinformation.

Avveckling av Samtrafikens trafikledningssystem TLS

Samtrafikens trafikledningssystem TLS är ett system som nu börjar närma sig sin fulla livslängd. Systemet skapades ursprungligen för att innehålla all tänkbar information för att stötta Resplusresandet.

Med åren har funktioner i trafikledningssystemet TLS successivt lyfts ur på grund av liten eller ingen användning, vilket gjort att det idag reducerats till ett rent chatverktyg, vilket i sig förvisso är en viktig funktion. En del funktionalitet är flyttad till applikationen Bokningsinfo. Ansök här om tillgång till applikationen Bokningsinfo.

Att Samtrafiken skulle utveckla TLS för att bli ett modernt chatverktyg är inte ett alternativ av flera skäl. Dels ligger det inte i Samtrafikens nuvarande inriktning att vara en mjukvaruleverantör, dels finns det idag många bra chatverktyg på marknaden som har samma och ofta en ännu mer utvecklad funktionalitet som TLS-chatten.

Utifrån denna bakgrund fattade Samtrafikens ledningsgrupp under hösten 2016 beslut om att avveckla TLS när nuvarande avtalsperiod går ut i mitten på februari 2018.

Det är idag få av Samtrafikens alla partnerföretag som använder verktyget, vilket också är en bidragande orsak till beslutet. Däremot vet vi självfallet att TLS används i den största trafikregionen i landet, dvs området kring Stockholm och Uppland, men även i några andra delar av landet och att TLS där fyller en viktig funktion i kommunikationen mellan olika parter. Av det skälet informerar vi er redan nu om att det här kommer att ske så att ni har en möjlighet att hitta andra system att jobba i.

 


Frågor eller funderingar?

Jens

Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg