Trafikplanering

Samverkan kring bättre trafikplanering

En buss ankommer lagom till att ett tåg avgår – och tåget kommer i sin tur att hinna till ett annat tåg. Matchade tidtabeller, bytestider och avstånd mellan hållplatser är alla  komponenter i kollektivtrafikens komplicerade pussel.

Finns det önskemål om förändringar? Skicka ett mail till indata@samtrafiken.se

 


Planerings-förutsättningar

internal link

Bytestider

internal link

Kommande banarbeten


Har du frågor? kontakta

Robert

Enskog

Trafikdataspecialist