Trafikplanering

Samverkan kring bättre trafikplanering

En buss ankommer lagom till att ett tåg avgår – och tåget kommer i sin tur att hinna till ett annat tåg. Matchade tidtabeller, bytestider och avstånd mellan hållplatser är alla komponenter i kollektivtrafikens komplicerade pussel.

Samtrafikens samverkan innebär att vi bland annat:

  • Ger ut tidsplaner för avstämning under tidtabellsåret
  • Sammanställer tåglinjetabeller för att enklare få överblick över anslutningsbehov vid järnvägsstationerna
  • Sammanställer och föreslår bytestider mellan olika färdmedel – buss, tåg, färja m.fl. – för långväga resenärer

Varje år arrangerar vi en planeringskonferens där vi träffas för att informera och diskutera aktuella frågor, och för att knyta nya kontakter.

För att underlätta arbetet finns en referenskommitté för planeringssamverkan som regelbundet träffas och diskuterar de frågeställningar som dyker upp under året. Referenskommitténs representation är satt utifrån geografi och bransch, så det är lätt att hitta den som företräder ditt område.

 


Planerings-förutsättningar

internal link

Bytestider

internal link

Kommande banarbeten

internal link