Bytestider

Här kan du se alla de bytestider som gäller för en Resplus-resa!

  • Det är vanligast att söka efter bytestid per en viss hållplats. Om ett ortsnamn anges visas alla hållplatser där ortsnamnet förekommer och som har en bytestid.
  • För varje hållplats visas den generella bytestiden med fet stil. Generell bytestid är den tid som är satt som kortaste tid för ett byte på den angivna hållplatsen.

Ibland finns behov av att tillämpa kortare eller längre bytestid än den generella. Detta kan gälla mellan olika producenter och/eller olika produkter och gäller alltid per respektive riktning. Önskas ändrad tid i båda riktningar måste den sättas både från hållplats A till B och från hållplats B till A. Eventuella ändringar måste vara avstämda mellan berörda producenter och Samtrafiken.

Du kan även göra utsökning per producent. Lämna då ortsfältet tomt och sök ut aktuell producent i rullistan i producentrutan. Denna utsökning visar alla hållplatser där det finns en avvikande bytestid till eller från den angivna producenten, dvs. den visar inte de hållplatser där producenten använder den generella bytestiden. Om du vill sortera eller spara uppgifterna får du tills vidare föra överutsökningen till excel genom att använda ”kopiera” och ”klistra in”.

Detta är första utgåvan av ‘Visa bytestider’ och idén är att den skall anpassas efter användarkrav på sökfunktionen.

Kontakta gärna Robert Enskog på Samtrafiken vid synpunkter på utseende eller funktion som underlag till framtida utveckling av tjänsten.Har du behov av att ändra i bytestiderna?

Robert

Enskog

Trafikdataspecialist