Sammanställning på kommande banarbeten

Få en bättre överblick vilka banarbeten som är planerade och hur omfattande de är.

Sammanställningen  innehåller:

  • Den period som banarbetet pågår
  • Vilka sträckor som påverkas
  • Ersättningstrafik som sätts in
  • Vilka trafikföretag som påverkas av banarbetet

Sammanställningen är i excelformat, vilket gör det enkelt att sortera på t ex datum eller företag. En uppdaterad fil läggs upp kontinuerligt (med undantag för semesterperioden).

 Förslag på utformning av Banarbetesdokument?