Planeringsförutsättningar

Inför varje trafikår ger Samtrafiken ut planeringsförutsättningar och tar fram planeringsunderlag i form av nedanstående verktyg:

  • Gemensam tidplan för planeringssamordning mellan tåg och buss
  • En plan för gemensamma skiftesdagar, d.v.s. att trafikföretagen byter tidtabell samma dag
  • Sammanställning av aktuella bytestider på järnvägsstationerna, för att underlätta anslutningsplaneringen
  • Tågtabeller som underlag för anslutningsplanering.