News_hero

Trafikutskottet till Kollektivtrafikens hus 24 januari 2023

 

Tisdagen den 24 januari träffar Samtrafiken och andra hyresgäster i Kollektivtrafikens hus Trafikutskottet. Träffen sker på plats i Kollektivtrafikens hus vid Centralplan 3.