Kontakta oss

Observera att vi inte svarar på frågor kring trafik- och tidtabellsupplysning.

Frågor kring trafik- och tidtabellsupplysning hänvisar vi till respektive trafikföretag. Vid frågor kring Resplusbiljetter hänvisar vi till den återförsäljare som sålt din biljett, eller det trafikföretag som trafikerar din resa.

Skype ID: Samtrafiken

Organisationsnummer: 556467-7598


Besöks- och postadress 

Samtrafiken i Sverige AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm

Faktureringsadress

Samtrafiken i Sverige AB
Kund-id LKH1119
FE 108
105 69 STOCKHOLM
E-postadress:  lkh0000@tps.banctec.se

Organisationsnummer: 556467-7598
Skypa: Samtrafiken

Övriga frågor, vänligen se ansvarsområden under respektive medarbetare.


Våra medarbetare

Agnetha

Lund

Projektledare

Gerhard

Wennerström

Verkställande direktör

Marcus

Weiland

Strategichef

Madelene

Hjelte

Chef Förvaltning/Leverans

Karin

Jihde

Kommunikationschef

Carl

Kämpe

Ekonomichef

Håkan

Östlund

Kundansvarig

Sekreterare

Håkan Östlund

Key Account Manager Samtrafiken

Viktoria

Wending

Förvaltningsledare

Thomas

Ulveland

Systemutvecklare

Magnus

Karlsson

Systemutvecklare

Katarina Bergstrand

Projektledare

Tobias

Hägglund

Systemutvecklare (k)

Kenneth

Yu

Objektägare IT - Utdata

Johan Wadman

Trafikdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen UL

Emma

Skille

Kommunikatör

Ellinor

Mellberg

Kommunikatör (Föräldraledig)

Björn

Kamsvåg

Teknisk projektledare BoB

Jens Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg

Laila

Lindholm Berkhahn

Tjänsteansvarig Biljettsamverkan

Birgitta

Blomqvist

Redovisning

Jens

Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg

Martin

Valldeby

Systemutvecklare

Vojislav

Marinkovic

Systemutvecklare

Kevin

Lindgren

Systemutvecklare

Kimiko

Sörensen

Samverkansstrateg

Adam

Laurell

Samverkansstrateg

Hillevi

Lönnerberg

Förvaltning, projektledning

Karl

Restorp

Systemutvecklare

Dick

Zetterberg

Systemutvecklare

Elias

Arnestrand

Tjänsteansvarig Trafiklab

Reidar

Larsson

Samverkansstrateg

Åke

Jonsson

Teknisk projektledare

Stefan

Larsson

Tågdata & tabellhantering

Carina

Heinelid

Trafikdata & hållplatser

Anders

Flodén

Trafikdata & planeringssystem samt tjänsteansvarig GTI

Robert

Enskog

Trafik- & prisdata

Marie

Carlson

Ekonomi & administration

Linus

Eriksson

Trafikdirektör, Skånetrafiken

Lars

Backström

VD, Västtrafik

Caroline

Ottosson

Chef Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

John

Strand

VD, Flygbussarna Airport Coaches AB

Henrik

Dagnäs

Marknadsdirektör, Nobina

Julija

Markensten

Stf Trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg

Paul

Håkansson

VD, Östgötatrafiken

Mats

Gustafsson

VD, Svenska Tågkompaniet AB

Crister

Fritzson

VD, SJ AB

Camilla

Fahlander

Myndighetschef, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, DinTur

Vakant

Ordförande

Samtrafikens ledningsrepresentant

Marcus Weiland

Strategichef Samtrafiken