Kontakta oss

Observera att vi inte svarar på frågor kring trafik- och tidtabellsupplysning.

Frågor kring trafik- och tidtabellsupplysning hänvisar vi till respektive trafikföretag. Vid frågor kring Resplusbiljetter hänvisar vi till den återförsäljare som sålt din biljett, eller det trafikföretag som trafikerar din resa.

Skype ID: Samtrafiken

Organisationsnummer: 556467-7598


Besöks- och postadress 

Samtrafiken i Sverige AB
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
111 20 Stockholm

Faktureringsadress

Samtrafiken i Sverige AB
Kund-id LKH1119
FE 108
105 69 STOCKHOLM
E-postadress:  lkh0000@tps.banctec.se

Organisationsnummer: 556467-7598
Skypa: Samtrafiken

Övriga frågor, vänligen se ansvarsområden under respektive medarbetare.


Våra medarbetare

Gerhard

Wennerström

Verkställande direktör

Marcus

Weiland

Strategichef

Madelene Hjelte

Chef Förvaltning/Leverans

Karin Jihde

Kommunikationschef

Carl

Kämpe

Ekonomichef

Håkan

Östlund

Kundansvarig

Sekreterare

Håkan Östlund

Key Account Manager Samtrafiken

Viktoria Wending

Förvaltningsledare

Patrik

Tidåsen

Region Kronoberg

Sofie

Enander

Trafikförvaltningen

Johan

Wilander

Östgötatrafiken

Katarina Bergstrand

Projektledare

Johan Wadman

Trafikdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen UL

Ellinor Mellberg

Kommunikatör

Anders

Andersson

Projektledare Samordnade Informationssystem

Ledamot

Pia Kråvall

Kundsupportansvarig, Swebus

Ledamot

Linda Westman

Störningskoordinator, Skånetrafiken

Björn

Kamsvåg

Teknisk projektledare BoB

Ledamot

Elisabet Spross

Utredare Transportkvalitet, Trafikverket

Ledamot

Silvio Sabo

Ansvarig för Köp- och Resevillkor Västtrafik

Ledamot

Tomas Sibbmark

t.f Trafikledningschef SJ AB

Ledamot

Jens Lund

Kundtjänstansvarig Din Tur

Ledamot

Mattias Näsström

Trafikoperativ chef Östgöta Trafiken

Ledamot

My Westerlund

Marknadskommunikatör Jönköpings Länstrafik

Ledamot

Jacob Yngvesson

Produktchef Transdev/Flygbussarna

Ledamot

Eva Lindgren

Platschef Servicecenter Tågkompaniet

Ledamot

Sven Rudebeck

Affärsförvaltare Trafikförvaltningen (SL/Waxholmsbolaget)

Ledamot

Susanne Jönsson

Områdeschef Kundtjänst Skånetrafiken

Jens Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg

Ordförande

Caroline Åstrand

Direktör produkt SJ AB

Ledamot

Carina Trofast

Sektionschef Resenärsservice SLL Trafikförvaltningen

Ledamot

Greger Gustafsson

Processutvecklare Länstrafiken Kronoberg

Ledamot

Mikael Faleke

Projektledare Västtrafik

Ledamot

Jan Karlsson

Teamledare Teknik och Betalsystem Jönköpings Länstrafik

Ledamot

Olof Sundelin

IT-chef Länstrafiken Västerbotten

Ledamot

Emma Gustafsson

Processledare trafikplanering Östgötatrafiken

Ledamot

Sofia Samuelsson

Marknadsgruppen Nettbuss

Ledamot

Katarina Nyman

Kanalansvarig Kundservice SJ AB

Ledamot

Krister Nordland

Systemstrateg Trafikinformation Skånetrafiken

Ledamot

Katharina Seijsing

Trafik och planeringschef Kalmar Länstrafik

Ledamot

Peter Backman

Trafikplanerare Västmanlands Lokaltrafik

Ledamot

Annika Garpefjäll

Verksamhetsutvecklare Norrtåg

Ordförande

Agneta Öberg

Utvecklingschef IT SL, Trafikförvaltningen

Laila

Lindholm Berkhahn

Tjänsteansvarig Biljettsamverkan

Ledamot

Per Ekberg

Trafikförvaltningen Stockholm Tf planeringschef

Ledamot

Thomas Adelöf

Trafikutvecklare stadstrafik Jönköpings Länstrafik

Ledamot

Bogdan Buzea

Trafikplanerare Swebus

Ledamot

Jan Brundin

Trafikutvecklare Tågkompaniet

Ledamot

Bertil Hellgren

Chef tidtabell basplan SJ AB

Ledamot

Kerstin Omland

Trafikkoordinator Västtrafik

Ledamot

Jakob Klasander

Trafikutvecklare Östgötatrafiken

Tor

Björkstrand

Länstrafiken i Västerbotten

Ordförande

Magnus Andersson

Affärsområdeschef Tåg Skånetrafiken

Birgitta

Blomqvist

Redovisning

Jens

Tångefjord Brodin

Kommunikationsstrateg

Martin

Valldeby

Systemutvecklare

Vojislav

Marinkovic

Systemutvecklare

Kevin

Lindgren

Systemutvecklare

Kimiko

Sörensen

Samverkansstrateg

Adam

Laurell

Projektledare Swedish Mobility Program/Kombinerad mobilitet

Hillevi

Lönnerberg

Förvaltning, projektledning

Peter

Liljeström

Ekonomi

Karl

Restorp

Systemutvecklare

Dick

Zetterberg

Systemutvecklare

Elias

Arnestrand

Tjänsteansvarig Trafiklab

Reidar

Larsson

Samverkansstrateg

Åke

Jonsson

Teknisk projektledare

Stefan

Larsson

Tågdata & tabellhantering

Carina

Heinelid

Trafikdata & hållplatser

Anders

Flodén

Trafikdata & planeringssystem samt tjänsteansvarig GTI

Robert

Enskog

Trafik- & prisdata

Marie

Carlson

Ekonomi & administration

Linus

Eriksson

Trafikdirektör, Skånetrafiken

Lars

Backström

VD, Västtrafik

Caroline

Ottosson

Chef Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

John

Strand

VD, Flygbussarna Airport Coaches AB

Henrik

Dagnäs

Marknadsdirektör, Nobina

Magnus

Åkerhielm

VD, Keolis Sverige

Julija

Markensten

Stf Trafikdirektör, Länstrafiken Kronoberg

Paul

Håkansson

VD, Östgötatrafiken

Mats

Gustafsson

VD, Svenska Tågkompaniet AB

Crister

Fritzson

VD, SJ AB

Harriet

Söder

VD, Länstrafiken i Västerbotten

Monika

Stridsman

Ordförande

Samtrafikens ledningsrepresentant

Marcus Weiland

Strategichef Samtrafiken