BoB_hero

Verifieringssystem BoB

BoB är en biljett- och betalstandard som ägs gemensamt av kollektivtrafikbranschen i Sverige. Samtrafiken driver ett projekt för att skapa en verifieringsmiljö där man kan testa hur väl olika system byggda enligt BoB följer definitionerna i standarden.

Om projekt Verifieringssystem BoB

Projektets syfte är att underlätta för interoperabilitet mellan flera olika BoB-system eller för olika delar inom ett och samma BoB-system. På så sätt kan man minska kostnaderna för att utföra olika integrationer.

Projektet består av två delar. I den första delen har vi byggt ett referenssystem som kan användas för att testa hur ett BoB-system bör fungera. Genom att systemet utvecklats helt och hållet med egna resurser har vi kunnat bygga upp en god kompetens kring BoB. Därmed kan vi ge alla användare bra en bra support. Referenssystemet finns också tillgängligt för Samtrafikens ägare som källkod.

Projektets andra del är fortfarande under utveckling. Den utgörs av ett verifieringsramverk med tester som lyssnar på anrop via BoB-gränssnitt och sedan jämför dessa med definitionerna i standarden. Testerna skapar rapporter som sedan kan användas för att säkerställa att det system man testar följer standarden.

Projektets viktigaste mål är:
– Möjlighet att verifiera olika implementationer av BoB för att befrämja interoperabilitet samt säkra standardens integritet.
– Ökad intern kompetens kring standarden för att bättre kunna sköta det förvaltningsuppdrag av BoB som Samtrafiken har.

Projektet beräknas vara avslutat sommaren 2021. Resultatet kommer då att lämnas över för förvaltning och vidareutveckling inom ramen för Samtrafikens förvaltningsuppdrag av BoB.

Förvaltning av standarder

Biljett- och betalstandarden (BoB) är en av många branschstandarder som påverkar kollektivtrafiken, och som Samtrafiken bevakar som en del i vårt uppdrag.

Läs mer

puff-2

Kontaktperson

Johan Hammar

Johan Hammar

Projektledare Verifieringssystem BoB

Mejla mig

072-719 93 30