White papers

Här publiceras Samtrafikens White papers. Syftet med dokumenten är att belysa vårt ställningstagande och perspektiv inom vissa nyckelfrågor inom kollektivtrafikbranschen. Genom noggrant undersökta insikter och strategiska analyser tar vi ett steg mot en gemensam förståelse för framtidens resande. Det första dokumentet fokuserar på ID-baserat resande i Sverige.