NAP vs Trafiklab

Trafiklab och nationell åtkomstpunkt

Det är kanske inte helt självklart för alla vad skillnaden mellan Trafiklab och den nationella åtkomstpunkten (NÅP) egentligen är. Låt oss reda ut detta!

Trafiklab

  • Trafiklab.se är den portal den nationella åtkomstpunkten hänvisar till för den som vill ha åtkomst till hela Sveriges kollektivtrafikdata
  • Samtrafiken ansvarar för Trafiklab. Vi samlar in och registrerar statisk och dynamisk kollektivtrafikdata från samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer.
  • Den kollektivtrafikdata som finns på Trafiklab tillhandahålls som öppen data via API:er med tillhörande nyckelhantering, dokumentation och support för Samtrafikens ägare och partners såväl som för 3:e partsutvecklare.
Trafiklab-print

Den nationella åtkomstpunkten (NÅP)

  • Varje medlemsstat i EU har en skyldighet att tillhandahålla en nationell åtkomstpunkt för trafikdata i enlighet med ITS-direktivet (Intelligent Transport Systems, EU direktiv 2010/40). Den svenska nationella åtkomstpunkten (NÅP) för trafikdata hittar man på trafficdata.se.
  • Till ITS direktivet hör ett antal EU förordningar (akter) som specificerar olika typer av trafikdata som man ska kunna få tillgång till. För kollektivtrafikdata gäller EU förordning 2017/1926, även kallad ”akt A”.
  • Det finns inga krav på att datan skall vara tillgänglig för åtkomst och nedladdning på den nationella åtkomstpunkten, utan det räcker med att det finns en hänvisning till en portal eller motsvarande som ansvarar för viss trafikdata. Den nationella åtkomstpunkten innehåller lite eller ingen dokumentation och erbjuder en begränsad support.
Trafficdata-print

Trafiklab

Om du veta mer om Trafiklab och hur vi jobbar för att tillgängliggöra data för tredjepartsutvecklare både inom och utanför kollektivtrafikbranschen uppmuntrar vi dig att klicka dig vidare nedan.

Läs mer

Två händer håller i mobiltelefoner

Kontaktperson

contact-2

Håkan Östlund

Produktägare

Mejla mig

070-762 38 39

Begreppslista

Samtrafiken tillhandahåller en lista över kollektivtrafikens alla facktermer och begrepp. Där kan du hitta fler definitioner.

Här hittar du listan

Begreppslista_fyrkant